53/2018

Annettu: Helsingissä 5 päivänä heinäkuuta 2018

(Suomen säädöskokoelman n:o 535/2018)

Valtioneuvoston asetus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen kuudennestatoista pöytäkirjasta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen kuudennentoista pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain (1296/2015) nojalla:

1 §

Ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen Strasbourgissa 2 päivänä lokakuuta 2013 tehty kuudestoista pöytäkirja tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2018 niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt pöytäkirjan 13 päivänä lokakuuta 2015 ja tasavallan presidentti on ratifioinut sen 30 päivänä lokakuuta 2015. Ratifioimiskirja on talletettu Euroopan neuvoston pääsihteerin huostaan 7 päivänä joulukuuta 2015.

2 §

Suomi on pöytäkirjan ratifioimiskirjan tallettamisen yhteydessä antanut seuraavan selityksen:

Suomi antaa pöytäkirjan 10 artiklassa tarkoitetun selityksen, jonka mukaan pöytäkirjan 1 artiklan 1 kohdan mukaisiin tarkoituksiin nimettäviä tuomioistuimia ovat korkein oikeus, korkein hallinto-oikeus, työtuomioistuin ja vakuutusoikeus.

3 §

Pöytäkirjan muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

4 §

Ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen kuudennentoista pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki (1296/2015) tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2018.

5 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2018.

Helsingissä 5 päivänä heinäkuuta 2018

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.