51/2018

Sopimusteksti

PÖYTÄKIRJA

SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA VENÄJÄN FEDERAATION HALLITUKSEN VÄLILLÄ SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLISEN VALTAKUNNANRAJAN KULUN KUVAUKSESTA

Suomen tasavallan hallitus ja Venäjän federaation hallitus, jäljempänä osapuolet,

noudattaen Suomen tasavallan ja Venäjän federaation suvereniteetin ja alueellisen koskemattomuuden keskinäisen kunnioituksen periaatteita sekä vahvistaen Suomen tasavallan ja Venäjän federaation välisen valtakunnanrajan (Suomen ja Venäjän välinen valtakunnanraja) muuttumattomuutta,

todeten, että Suomen ja Venäjän välinen valtakunnanraja on vahvistettu Suomen Tasavallan ja Venäjän Sosialistisen Federatiivisen Neuvostotasavallan kesken 14 päivänä lokakuuta 1920 tehdyllä rauhansopimuksella, Suomen Tasavallan ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton kesken 12 päivänä maaliskuuta 1940 tehdyllä rauhansopimuksella, Suomen Tasavallan ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton kesken 3 päivänä helmikuuta 1947 tehdyllä sopimuksella Suomeen kuuluvan Jäniskosken vesivoimalaitoksen ja Niskakosken säännöstelypadon alueen liittämisestä Neuvostoliiton alueeseen, rauhansopimuksella, jonka Suomi toiselta puolen ja Liittoutuneet ja Liittyneet Vallat toiselta puolen ovat tehneet keskenään 10 päivänä helmikuuta 1947 ja Suomen Tasavallan hallituksen ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton hallituksen välisellä merialueiden ja mannermaajalustan rajoja Suomenlahdella koskevalla 20 päivänä toukokuuta 1965 tehdyllä sopimuksella,

vuosina 2007 - 2016 yhteisesti suoritetun Suomen ja Venäjän välisen valtakunnanrajan rajankäynnin tulosten perusteella,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Suomen ja Venäjän välinen valtakunnanraja kulkee maastossa siten kuin se on määritelty Suomen tasavallan ja Venäjän federaation välisen valtakunnanrajan kuvauksessa.

Mainittu rajankuvaus on tämän pöytäkirjan liitteenä ja on sen erottamaton osa.

Mitään tässä pöytäkirjassa ei voida pitää muutoksena aiemmin määriteltyyn Suomen ja Venäjän välisen valtakunnanrajan sijaintiin tai oikeudelliseen asemaan.

2 artikla

Tämä pöytäkirja korvaa voimaantulopäivästään alkaen seuraavat asiakirjat:

Yleinen pöytäkirja Suomen Tasavallan ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton välisen valtakunnanrajan käynnistä Suomenlahdesta Pohjoiseen Jäämereen, joka on tehty Moskovassa 28 päivänä huhtikuuta 1938.

Rajankuvaus-pöytäkirja huhtikuun 29 p:nä 1940 tehdyn pöytäkirjan mukaan käydyn Suomen ja Sosialististen Neuvosto-Tasavaltojen liiton välisen valtakunnanrajan kulusta, joka on tehty Imatralla 18 päivänä marraskuuta 1940.

Kuvauspöytäkirja Suomen ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton välisestä Petsamon (Petshengan) alueen kohdalla kulkevasta valtakunnanrajasta, joka on maastoon merkitty toiselta puolen Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton ja Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen Kuningaskunnan sekä toiselta puolen Suomen välillä Moskovan kaupungissa 19 päivänä syyskuuta 1944 allekirjoitetun välirauhansopimuksen 7 artiklan liitteen mukaisesti, joka on tehty Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 1945.

Kuvauspöytäkirja Suomen ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton välisestä, Jäniskosken vesivoimalaitoksen ja Niskakosken säännöstelypadon alueen kohdalla kulkevasta valtakunnanrajasta, joka on maastoon merkitty Suomen Tasavallan ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton kesken Suomen Tasavaltaan kuuluvan Jäniskosken vesivoimalaitoksen ja Niskakosken säännöstelypadon alueen liittämisestä Neuvostoliiton alueeseen Helsingin kaupungissa 3 päivänä helmikuuta 1947 tehdyn sopimuksen 3 artiklan mukaisesti, joka on tehty Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 1947.

Rajankuvauspöytäkirja Suomen Tasavallan ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton välisen merirajan kulusta Suomenlahdella Suursaaren (Gogland) koillispuolella, joka on tehty Helsingissä 5 päivänä huhtikuuta 1967.

3 artikla

Tämän pöytäkirjan voimaantulosta 25 vuoden kuluttua osapuolet käyvät diplomaattiset neuvottelut valtakunnanrajan rajankäynnin määräaikaisen suorituksen tarpeesta, ajoituksesta ja edellytyksistä.

4 artikla

Tämä pöytäkirja tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä päivästä kun diplomaattiteitse on vastaanotettu viimeinen kirjallinen ilmoitus siitä, että osapuolet ovat toteuttaneet valtionsisäiset menettelyt, jotka ovat välttämättömiä pöytäkirjan voimaantulemiseksi.

Tehty Imatralla 19 päivänä kesäkuuta 2017 kahtena suomen- ja venäjänkielisenä kappaleena molempien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset.

Suomen tasavallan hallituksen puolesta

Arvo Kokkonen

Pääjohtaja

Maanmittauslaitos

Venäjän federaation hallituksen puolesta

S.G. Miroshnitšenko

Varapääjohtaja

Valtion rekisteröinti-, katasteri- ja kartografialaitos (Rosreestr)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.