1/2018

PÖYTÄKIRJA

muutoksista suorasta kansainvälisestä rautatieliikenteestä Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä tehdyn sopimuksen täytäntöönpanosta 22 päivänä joulukuuta 2016 Suomen tasavallan liikenne- ja viestintäministeriön ja Venäjän federaation liikenneministeriön välillä tehtyyn sopimukseen

Suomen tasavallan liikenne- ja viestintäministeriö ja Venäjän federaation liikenneministeriö, joista jäljempänä käytetään nimitystä ”osapuolet”, jotka

Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä suorasta kansainvälisestä rautatieliikenteestä 28 päivänä huhtikuuta 2015 tehdyn sopimuksen (jäljempänä ”valtiosopimus”) 4 artiklan 1 kohdan nojalla ovat toimivaltaisia viranomaisia ja

tunnustavat tarpeen muuttaa suorasta kansainvälisestä rautatieliikenteestä Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä 22 päivänä joulukuuta 2016 tehdyn sopimuksen (jäljempänä ”ministeriöiden välinen sopimus”) 1 artiklassa mainittuja teknisiä määräyksiä, jotka ovat sopimuksen erottamaton osa,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Ministeriöiden välisen sopimuksen rautatieraja-asemien välillä kansainvälisessä suorassa rautatieliikenteessä luovutettavien kalustoyksiköiden vaatimuksia koskevan 1 liitteen II ja IV osiin tehdään tämän pöytäkirjan 1 liitteessä esitetyt muutokset.

2 artikla

Ministeriöiden välisen sopimuksen kuormausmääräyksiä (kuormaamisen ja kiinnittämisen tekniset ehdot) Suomen ja Venäjän välisessä suorassa kansainvälisessä rautatieliikenteessä koskevaan 3 liitteeseen tehdään seuraavanlaiset muutokset:

1. Vaunujen ja liikkuvan kaluston kuormaamista ja kuormien kiinnittämiseen liittyviä vaatimuksia koskevan 1 luvun 1 kohtaan, NTU:n laatimisohjetta koskevaan 1 luvun 11 kohtaan sekä 1 luvun eripituisten, vaunun lattiaan nähden eri kulmiin sijoitettujen rautalankavetositeiden mitoitusmenetelmiä koskevaan 4 liitteeseen tehdään tämän pöytäkirjan liitteessä 2 esitetyt muutokset.

2. Konttien ja vaihtokorien kuormausta ja kiinnitystä koskevaan 9 lukuun tehdään tämän pöytäkirjan 3 liitteessä esitetyt muutokset.

3. Lisätään Suomen ja Venäjän välisessä suorassa kansainvälisessä rautatieliikenteessä kuljettavien kuormien kuormausmääräyksiin uusi 15 luku ”Tavaroiden kuormaaminen ja kiinnitys kontteihin”, siten kuin se on esitetty tämän pöytäkirjan 4 liitteessä.

3 artikla

Ministeriöiden välisen sopimuksen nopean henkilöjunan liikennöintiä ja lähtötarkastusta koskevaan 5 liitteeseen tehdään tämän pöytäkirjan 5 liitteessä esitetyt muutokset.

Raporttia Sm6-junalle varikolla tai asemalla suoritetusta teknisestä lähtötarkastuksesta koskevaan 5A liitteeseen tehdään tämän pöytäkirjan liitteessä 6 esitetyt muutokset.

4 artikla

Ministeriöiden välisen sopimuksen rahtikirjaa koskevan 6 liitteen täyttöohjeita koskevaan 3 osaan tehdään tämän pöytäkirjan 7 liitteessä esitetyt muutokset.

5 artikla

Tämä pöytäkirja tulee voimaan 30 päivän kuluttua allekirjoituksesta.

Tämä pöytäkirja lakkaa olemasta voimassa samanaikaisesti, kun ministeriöiden välisen sopimuksen voimassaolo päättyy.

Tehty Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2017 kahtena alkuperäisenä suomen- ja venäjänkielisenä kappaleena, joista kumpikin on yhtä todistusvoimainen.

Harri Pursiainen

Kansliapäällikkö

Suomen tasavallan

liikenne- ja viestintäministeriön puolesta

Sergei Aristov

Valtiosihteeri, varaministeri

Venäjän federaation liikenneministeriön

puolesta

PÖYTÄKIRJAN LIITTEET:

1liite: Rautatieraja-asemien välillä kansainvälisessä suorassa rautatieliikenteessä luovutettavien kalustoyksiköiden vaatimukset, 1 liite

2 liite: Kuormausmääräykset, ministeriöiden välisen sopimuksen 3 liite, 1 luvun 1 kohta, 11 kohta ja 4 liite

3 liite: Kuormausmääräykset, ministeriöiden välisen sopimuksen 3 liite, 9 luku

4 liite: Kuormausmääräykset, ministeriöiden välisen sopimuksen 3 liite 3, 15 luku

5 liite: Nopean henkilöjunan liikennöinti ja lähtötarkastus, 5 liite

6 liite: Raportti Sm6-junalle suoritetusta teknisestä lähtötarkastuksesta Pietarin varikolla/Helsingin varikolla/asemalla, 5A liite

7 liite: Rahtikirja, ministeriöiden välisen sopimuksen 6 liite, 3 osa

Приложения к Протоколу:

Приложение 1: Требования к подвижному составу, передаваемому между пограничными станциями в прямом международном железнодорожном сообщении, Приложение 1;

Приложение 2: Правила погрузки грузов, Приложение 3 к Соглашению между министерствами, пункт 1 главы 1; пункт 11 главы 1, приложение 4 к главе 1;

Приложение 3: Правила погрузки грузов, Приложение 3 к Соглашению между министерствами, глава 9;

Приложение 4: Правила погрузки грузов, Приложение 3 к Соглашению между министерствами, глава 15;

Приложение 5: Организация движения и технический осмотр скоростных поездов, Приложение 5;

Приложение 6: Извещение о проведенном техосмотре состава Sm6 в депо СПб / в депо Хельсинки / на станции, Приложение 5A;

Приложение 7: Накладная, Приложение 6 к Соглашению между министерствами, пункт 3.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.