95/2002

Annettu: 01.11.2002

Tasavallan presidentin asetus Kansainvälistä merenkulkujärjestöä koskevan yleissopimuksen muutosten voimaansaattamisesta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Kansainvälistä merenkulkujärjestöä (IMO) koskevaan yleissopimukseen (SopS 20/1959) Lontoossa 4 päivänä marraskuuta 1993 tehdyt muutokset, jotka tasavallan presidentti on hyväksynyt 17 päivänä heinäkuuta 1995 ja joita koskeva hyväksymiskirja on talletettu Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan 28 päivänä elokuuta 1995, tulevat Suomen osalta kansainvälisesti voimaan 7 päivänä marraskuuta 2002 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Muutosten määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 7 päivänä marraskuuta 2002.

Helsingissä 1 päivänä marraskuuta 2002

muutokset kansainvälistä merenkulkujärjestöä koskevaan yleissopimukseen

VI OSA

Neuvosto

16 artikla

Korvataan 16 artiklan teksti seuraavalla:

"Neuvostoon kuuluu neljäkymmentä jäsentä, jotka yleiskokous valitsee."

17 artikla

Korvataan 17 artiklan teksti seuraavalla:

"Valittaessa neuvoston jäseniä yleiskokouksen on otettava huomioon seuraavat periaatteet:

(a) Kymmenen jäsenpaikkaa kuuluu valtioiden hallituksille, joilla on eniten etuja valvottavanaan kansainvälisen kauppamerenkulun palvelusten käytettäväksi asettamisessa.

(b) Kymmenen jäsenpaikkaa kuuluu muiden valtioiden hallituksille, joilla on eniten etuja valvottavanaan meritse harjoitettavassa kaupankäynnissä.

(c) Kaksikymmentä jäsenpaikkaa kuuluu valtioiden hallituksille, joita ei ole valittu edellä olevan a- tai b-kohdan perusteella ja joilla on erityisiä etuja valvottavanaan merikuljetuksissa tai merenkulussa ja joiden valitseminen neuvostoon varmistaa maailman kaikkien laajojen maantieteellisten alueiden edustuksen."

19 artikla b kappale

Korvataan 19 artiklan b kappaleen teksti seuraavalla:

"(b) Neuvosto on päätösvaltainen 26 jäsenen ollessa läsnä."

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.