63/1993

Annettu: 22.09.1993

Asetus Asetus otsonikerrosta heikentäviä aineita koskevan Montrealin pöytäkirjan muutosten voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Montrealissa 16 päivänä syyskuuta 1987 tehtyyn otsonikerrosta heikentäviä aineita koskevaan pöytäkirjaan (SopS 65-66/88) Kööpenhaminassa 25 päivänä marraskuuta 1992 tehdyt muutokset, jotka tasavallan presidentti on hyväksynyt 27 päivänä elokuuta 1993, tulevat voimaan 22 päivänä syyskuuta 1993 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 22 päivänä syyskuuta 1993.

Helsingissä 27 päivänä elokuuta 1993

Alkuperäinen sopimus: 66/1988

Otsonikerrosta heikentäviä aineita koskevan Montrealin pöytäkirjan muutokset

Otsonikerrosta heikentäviä aineita koskevan MONTREALIN PÖYTÄKIRJAN 2A ja 2B artiklan tarkistukset

Otsonikerrosta heikentäviä aineita koskevan Montrealin pöytäkirjan osapuolten neljäs kokous päättää pöytäkirjan 6 artiklan mukaisesti tehtyjen arviointien perusteella tarkistaa ja vähentää pöytäkirjan liitteessä A lueteltujen valvottavien aineiden tuotantoa ja kulutusta seuraavasti:

A. 2A artikla: CFC:t

Korvataan pöytäkirjan 2A artiklan 3-6 kappale seuraavilla kappaleilla, jotka numeroidaan 2A artiklan 3 ja 4 kappaleeksi:

3. Osapuolen on varmistettava, että sen kahdentoista kuukauden jakson aikana, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta 1994, ja jokaisen sitä seuraavan kahdentoista kuukauden jakson aikana, liitteessä A lueteltujen I ryhmän valvottavien aineiden kulutuksen arvioitu määrä ei ylitä vuodessa 25 prosenttia vuoden 1986 kulutuksen arvioidusta määrästä. Samoina ajanjaksoina on osapuolen, joka tuottaa yhtä tai useampaa näistä aineista, varmistettava, ettei aineiden tuotannon arvioitu määrä ylitä vuodessa 25 prosenttia vuoden 1986 tuotannon arvioidusta määrästä. Kotimaisten perustarpeiden tyydyttämiseksi 5 artiklan 1 kappaleen mukaisesti toimivien osapuolten tuotannon arvioitu määrä voi kuitenkin ylittää tämän enimmäismäärän enintään 10 prosentilla vuoden 1986 tuotannon arvioidusta määrästä.

4. Osapuolen on varmistettava, että sen kahdentoista kuukauden jakson aikana, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta 1996, ja jokaisen sitä seuraavan kahdentoista kuukauden jakson aikana, liitteessä A lueteltujen I ryhmän valvottavien aineiden kulutuksen arvioitu määrä ei ylitä nollaa. Samoina ajanjaksoina on osapuolen, joka tuottaa yhtä tai useampaa näistä aineista, varmistettava, ettei aineiden tuotannon arvioitu määrä ylitä nollaa. Kotimaisten perustarpeiden tyydyttämiseksi 5 artiklan 1 kappaleen mukaisesti toimivien osapuolten tuotannon arvioitu määrä voi kuitenkin ylittää tämän määrän enintään 15 prosentilla vuoden 1986 tuotannon arvioidusta määrästä. Tämän kappaleen määräyksiä sovelletaan, jolleivät osapuolet päätä, että tuotanto tai kulutus on sallittua siinä määrin kuin se on tarpeen osapuolten sopimien välttämättömien käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

B. 2B artikla: Halonit

Korvataan pöytäkirjan 2B artiklan 2-4 kappale seuraavalla kappaleella, joka numeroidaan 2B artiklan 2 kappaleeksi:

2. Osapuolen on varmistettava, että sen kahdentoista kuukauden jakson aikana, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta 1994, ja jokaisen sitä seuraavan kahdentoista kuukauden jakson aikana, liitteessä A lueteltujen II ryhmän valvottavien aineiden kulutuksen arvioitu määrä ei ylitä nollaa. Samoina ajanjaksoina on osapuolen, joka tuottaa yhtä tai useampaa näistä aineista, varmistettava, ettei aineiden tuotannon arvioitu määrä ylitä nollaa. Kotimaisten perustarpeiden tyydyttämiseksi 5 artiklan 1 kappaleen mukaisesti toimivien osapuolten tuotannon arvioitu määrä voi kuitenkin ylittää tämän määrän enintään 15 prosentilla vuoden 1986 tuotannon arvioidusta määrästä. Tämän kappaleen määräyksiä sovelletaan, jolleivät osapuolet päätä, että tuotanto tai kulutus on sallittua siinä määrin kuin se on tarpeen osapuolten sopimien välttämättömien käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Otsonikerrosta heikentäviä aineita koskevan MONTREALIN PÖYTÄKIRJAN 2C, 2D ja 2E artiklan tarkistukset

Otsonikerrosta heikentäviä aineita koskevan Montrealin pöytäkirjan osapuolten neljäs kokous päättää pöytäkirjan 6 artiklan mukaisesti tehtyjen arviointien perusteella tarkistaa ja vähentää pöytäkirjan liitteessä B lueteltujen valvottavien aineiden tuotantoa ja kulutusta seuraavasti:

A. 2C artikla: Muut täysin halogenoidut CFC:t

Korvataan pöytäkirjan 2C artikla seuraavalla artiklalla:

2C artikla: Muut täysin halogenoidut CFC:t

1. Osapuolen on varmistettava, että sen kahdentoista kuukauden jakson aikana, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta 1993, liitteessä B lueteltujen I ryhmän valvottavien aineiden kulutuksen arvioitu määrä ei ylitä vuodessa 80 prosenttia vuoden 1989 kulutuksen arvioidusta määrästä. Samana ajanjaksona on osapuolen, joka tuottaa yhtä tai useampaa näistä aineista, varmistettava, ettei aineiden tuotannon arvioitu määrä ylitä vuodessa 80 prosenttia vuoden 1989 tuotannon arvioidusta määrästä. Kotimaisten perustarpeiden tyydyttämiseksi 5 artiklan 1 kappaleen mukaisesti toimivien osapuolten tuotannon arvioitu määrä voi kuitenkin ylittää tämän enimmäismäärän enintään 10 prosentilla vuoden 1989 tuotannon arvioidusta määrästä.

2. Osapuolen on varmistettava, että sen kahdentoista kuukauden jakson aikana, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta 1994, ja jokaisen sitä seuraavan kahdentoista kuukauden jakson aikana, liitteessä B lueteltujen I ryhmän valvottavien aineiden kulutuksen arvioitu määrä ei ylitä vuodessa 25 prosenttia vuoden 1989 kulutuksen arvioidusta määrästä. Samoina ajanjaksoina on osapuolen, joka tuottaa yhtä tai useampaa näistä aineista, varmistettava, ettei aineiden tuotannon arvioitu määrä ylitä vuodessa 25 prosenttia vuoden 1989 tuotannon arvioidusta määrästä. Kotimaisten perustarpeiden tyydyttämiseksi 5 artiklan 1 kappaleen mukaisesti toimivien osapuolten tuotannon arvioitu määrä voi kuitenkin ylittää tämän enimmäismäärän enintään 10 prosentilla vuoden 1989 tuotannon arvioidusta määrästä.

3. Osapuolen on varmistettava, että sen kahdentoista kuukauden jakson aikana, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta 1996, ja jokaisen sitä seuraavan kahdentoista kuukauden jakson aikana, liitteessä B lueteltujen I ryhmän valvottavien aineiden kulutuksen arvioitu määrä ei ylitä nollaa. Samoina ajanjaksoina on osapuolen, joka tuottaa yhtä tai useampaa näistä aineista, varmistettava, ettei aineiden tuotannon arvioitu määrä ylitä nollaa. Kotimaisten perustarpeiden tyydyttämiseksi 5 artiklan 1 kappaleen mukaisesti toimivien osapuolten tuotannon arvioitu määrä voi kuitenkin ylittää tämän määrän enintään 15 prosentilla vuoden 1989 tuotannon arvioidusta määrästä. Tämän kappaleen määräyksiä sovelletaan, jolleivät osapuolet päätä, että tuotanto tai kulutus on sallittua siinä määrin kuin se on tarpeen osapuolten sopimien välttämättömien käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

B. 2D artikla: Hiilitetrakloridi

Korvataan pöytäkirjan 2D artikla seuraavalla artiklalla:

2D artikla: Hiilitetrakloridi

1. Osapuolen on varmistettava, että sen kahdentoista kuukauden jakson aikana, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta 1995, liitteessä B lueteltujen II ryhmän valvottavien aineiden kulutuksen arvioitu määrä ei ylitä vuodessa 15 prosenttia vuoden 1989 kulutuksen arvioidusta määrästä. Samana ajanjaksona on ainetta tuottavan osapuolen varmistettava, ettei aineen tuotannon arvioitu määrä ylitä vuodessa 15 prosenttia vuoden 1989 tuotannon arvioidusta määrästä. Kotimaisten perustarpeiden tyydyttämiseksi 5 artiklan 1 kappaleen mukaisesti toimivien osapuolten tuotannon arvioitu määrä voi kuitenkin ylittää tämän enimmäismäärän enintään 10 prosentilla vuoden 1989 tuotannon arvioidusta määrästä.

2. Osapuolen on varmistettava, että sen kahdentoista kuukauden jakson aikana, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta 1996, ja jokaisen sitä seuraavan kahdentoista kuukauden jakson aikana, liitteessä B mainitun II ryhmän valvottavan aineen kulutuksen arvioitu määrä ei ylitä nollaa. Samoina ajanjaksoina on ainetta tuottavan osapuolen varmistettava, ettei aineen tuotannon arvioitu määrä ylitä nollaa. Kotimaisten perustarpeiden tyydyttämiseksi 5 artiklan 1 kappaleen mukaisesti toimivien osapuolten tuotannon arvioitu määrä voi kuitenkin ylittää tämän määrän enintään 15 prosentilla vuoden 1989 tuotannon arvioidusta määrästä. Tämän kappaleen määräyksiä sovelletaan, jolleivät osapuolet päätä, että tuotanto tai kulutus on sallittua siinä määrin kuin se on tarpeen osapuolten sopimien välttämättömien käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

C. 2E artikla: 1,1,1-trikloorietaani (metyylikloroformi)

Korvataan pöytäkirjan 2E artikla seuraavalla artiklalla:

2E artikla: 1,1,1-trikloorietaani (metyylikloroformi)

1. Osapuolen on varmistettava, että sen kahdentoista kuukauden jakson aikana, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta 1993, liitteessä B mainitun III ryhmän valvottavan aineen kulutuksen arvioitu määrä ei vuodessa ylitä vuoden 1989 kulutuksen arvioitua määrää. Samana ajanjaksona on ainetta tuottavan osapuolen varmistettava, ettei sen tuotannon arvioitu määrä vuodessa ylitä vuoden 1989 tuotannon arvioitua määrää. Kotimaisten perustarpeiden tyydyttämiseksi 5 artiklan 1 kappaleen mukaisesti toimivien osapuolten tuotannon arvioitu määrä voi kuitenkin ylittää tämän enimmäismäärän enintään 10 prosentilla vuoden 1989 tuotannon arvioidusta määrästä.

2. Osapuolen on varmistettava, että sen kahdentoista kuukauden jakson aikana, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta 1994, ja jokaisen sitä seuraavan kahdentoista kuukauden jakson aikana, liitteessä B mainitun III ryhmän valvottavan aineen kulutuksen arvioitu määrä ei ylitä vuodessa 50 prosenttia vuoden 1989 kulutuksen arvioidusta määrästä. Samoina ajanjaksoina on ainetta tuottavan osapuolen varmistettava, ettei aineen tuotannon arvioitu määrä ylitä vuodessa 50 prosenttia vuoden 1989 tuotannon arvioidusta määrästä. Kotimaisten perustarpeiden tyydyttämiseksi 5 artiklan 1 kappaleen mukaisesti toimivien osapuolten tuotannon arvioitu määrä voi kuitenkin ylittää tämän enimmäismäärän enintään 10 prosentilla vuoden 1989 tuotannon arvioidusta määrästä.

3. Osapuolen on varmistettava, että sen kahdentoista kuukauden jakson aikana, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta 1996, ja jokaisen sitä seuraavan kahdentoista kuukauden jakson aikana, liitteessä B mainitun III ryhmän valvottavan aineen kulutuksen arvioitu määrä ei ylitä nollaa. Samoina ajanjaksoina on ainetta tuottavan osapuolen varmistettava, ettei aineen tuotannon arvioitu määrä ylitä nollaa. Kotimaisten perustarpeiden tyydyttämiseksi 5 artiklan 1 kappaleen mukaisesti toimivien osapuolten tuotannon arvioitu määrä voi kuitenkin ylittää tämän määrän enintään 15 prosentilla vuoden 1989 tuotannon arvioidusta määrästä. Tämän kappaleen määräyksiä sovelletaan, jolleivät osapuolet päätä, että tuotanto tai kulutus on sallittua siinä määrin kuin se on tarpeen osapuolten sopimien välttämättömien käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.