30/1988

Alkuperäinen sopimus: 99/1986

Kiinan Kansantasavallan kanssa tekstiilituotteiden kaupasta tehdyn sopimuksen muuttamista koskeva SOPIMUS

Suomen hallituksen valtuuskunta ja Kiinan Kansantasavallan hallituksen valtuuskunta kävivät Pekingissä 19 ja 20 päivinä toukokuuta 1988 neuvottelut, joiden aiheena oli tekstiilien tuonti Kiinasta Suomeen. Nämä neuvottelut järjestettiin Suomen hallituksen pyynnöstä ja ne pohjautuivat Suomen Tasavallan ja Kiinan Kansantasavallan välisen tekstiilituotteiden kauppaa koskevan sopimuksen (josta jäljempänä käytetään nimitystä "Sopimus") 10 artiklaan sekä 31 päivänä heinäkuuta 1986 allekirjoitetulla pöytäkirjalla pidennetyn kansainvälistä tekstiilikauppaa koskevan sopimuksen asianomaisiin määräyksiin.

Seuraavat Sopimusta koskevat muutokset astuvat voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1988. Kuitenkin kohdan 3 määräyksiä sovelletaan tarvittaessa sopimuksen allekirjoituspäivästä lähtien.

1. Kiina suostuu rajoittamaan tämän sopimuksen liitteessä mainittujen tekstiilituotteiden viennin-Suomeen em. liitteessä mainittuihin määriin aikavälillä 1.1.1988-31.12.1988.

2. Kiina myöntää 1 päivästä heinäkuuta 1988 lähtien vientilisenssejä tämän sopimuksen liitteessä mainituille tuotteille noudattaen Sopimuksen 5 artiklan mukaista menettelyä.

3. Suomen tulee sallia tämän sopimuksen liitteessä mainittujen kiinalaista alkuperää olevien tekstiilituotteiden maahantuonti liitteessä sovittujen määrien mukaisesti edellyttäen, että nämä Suomeen tuotavat tuotteet on varustettu vientilisenssillä edellä olevan kohdan 2 mukaisesti. Kuitenkin, ottaen huomioon, että tämän sopimuksen liitteessä mainittujen, kiinalaista alkuperää olevien, Kiinasta 1.1.198830.6.1988 laivattujen tuotteiden maahantuonti Suomeen sallitaan ilman vientilisenssiä, Suomen Tullihallitus toimittaa Kiinalle kuukausitilastot ko. tuonnista välttämättömän tilastollisen perustan luomiseksi sille, että pysytään tämän sopimuksen liitteessä mainittujen tuontimäärien rajoissa kunkin tuoteryhmän osalta.

4. Tämän sopimuksen liitteessä mainituista määrällisistä rajoituksista huolimatta Suomi sallii, joustavuuden osoituksena, kummankin tämän sopimuksen liitteessä mainitun tuoteryhmän tuonnin osalta 7 ylityksen sovituista määristä. Tällaiset tuontiylitykset vähennetään kohdassa 1 mainitun rajoituskauden jälkeistä aikaa koskevista, samat tuoteryhmät kattavista kiintiöistä, joista voidaan sopia konsultaatioissa.

5. Tämän sopimuksen liitteessä mainittujen tuotteiden määrittely ja yksilöinti perustuvat harmonoituun tavarankuvaus- ja koodausjärjestelmään.

6. Tämän sopimuksen liite sisällytetään Sopimuksen liitteeksi nro IV.

Kiinan valtuuskunta ottaa tiedoksi Suomen valtuuskunnan esittämän huolestumisen Kiinasta Suomeen tuotavien naisten ja tyttöjen hameiden tuonnin jyrkästä kasvusta (tullitariffin nimikkeet 62.04.51.00-53.00, ex 59.00.).

Tehty Pekingissä 20 päivänä toukokuuta 1988 kahtena englanninkielisenä kappaleena.

Liite

(Taulukko painettuna).

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.