9/1988

Annettu: 06.03.1988

Asetus Asetus Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä eräiden ammattiryhmien hyväksymisestä toimimaan terveydenhuollon, sairaanhoidon ja eläinlääkintähuollon alalla tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen ja sen lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Skagenissa 27 päivänä elokuuta 1987 tehty sopimus Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä eräiden ammattiryhmien hyväksymisestä toimimaan terveydenhuollon, sairaanhoidon ja eläinlääkintähuollon alalla 25 päivänä elokuuta 1981 tehdyn sopimuksen (SopS 42/83) muuttamisesta ja sen lisäpöytäkirja, jotka tasavallan presidentti on hyväksynyt 18 päivänä syyskuuta 1987 ja joita koskeva hyväksymisilmoitus on jätetty Ruotsin ulkoasiainministeriöön 7 päivänä lokakuuta 1987, tulevat voimaan 6 päivänä maaliskuuta 1988 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 6 päivänä maaliskuuta 1988.

Helsingissä 26 päivänä helmikuuta 1988

Alkuperäinen sopimus: 42/1983

SOPIMUS Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä eräiden ammattiryhmien hyväksymisestä toimimaan terveydenhuollon, sairaanhoidon ja eläinlääkintähuollon alalla 25 päivänä elokuuta 1981 tehdyn sopimuksen muuttamisesta

Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitukset, jotka haluavat muuttaa 25 päivänä elokuuta 1981 tehdyn sopimuksen eräiden ammattiryhmien hyväksymisestä toimimaan terveydenhuollon, sairaanhoidon ja eläinlääkintähuollon alalla, ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Eräiden ammattiryhmien hyväksymisestä toimimaan terveydenhuollon, sairaanhoidon ja eläinlääkintähuollon alalla 25 päivänä elokuuta 1981 tehdyn sopimuksen 14 artikla muutetaan kuulumaan seuraavasti:

"Röntgenhoitajaksi hyväksymisen Suomessa ja (radiograf) Norjassa on oikeutettu saamaan

a) se, joka on Tanskassa hankkinut terveyshallituksen (sundhedsstyrelsen) suuntaviivojen mukaisen röntgenhoitajan (radiograf) todistuksen, ja

b) se, joka Ruotsissa on suorittanut yliopisto- ja korkeakouluviraston sekä kouluylihallituksen hyväksymän kahden ja puolen vuoden röntgenhoitajan (röntgenassistent) koulutuksen tai vastaavan vanhemman kaksivuotisen ammattikoulutuksen taikka terveyden- ja sairaanhoitolinjan koulutuksen suuntautumisalueena röntgentutkimukset (90 pistettä)."

2 artikla

Tämän sopimuksen alkuperäiskappale talletetaan Ruotsin ulkoasiainministeriöön, joka toimittaa siitä muille sopimusvaltioille oikeaksi todistetun jäljennöksen.

3 artikla

Tämä sopimus tulee voimaan 30 päivän kuluttua siitä, kun kaikki sopimusvaltiot ovat ilmoittaneet Ruotsin ulkoasiainministeriölle, että toimenpiteet sopimuksen voimaansaattamiseksi on suoritettu.

Tallettaja ilmoittaa muille sopimusvaltioille näiden ilmoitusten vastaanottamisajankohdan.

Tämä sopimus on voimassa niin kauan kuin 25 päivänä elokuuta 1981 tehty sopimus on voimassa.

Tämän vakuudeksi ovat allekirjoittaneet asianmukaisesti valtuutettuina allekirjoittaneet tämän muutossopimuksen.

Tehty Skagenissa 27 päivänä elokuuta 1987 yhtenä tanskan-, suomen-, norjan- ja ruotsinkielisenä kappaleena, jonka kaikki tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset.

LISÄPÖYTÄKIRJA sopimukseen Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä eräiden ammattiryhmien hyväksymisestä toimimaan terveydenhuollon, sairaanhoidon ja eläinlääkintähuollon alalla 25 päivänä elokuuta 1981 tehdyn sopimuksen muuttamisesta

Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitukset, jotka haluavat muuttaa 25 päivänä elokuuta 1981 tehdyn sopimuksen eräiden ammattiryhmien hyväksymisestä toimimaan terveydenhuollon, sairaanhoidon ja eläinlääkintähuollon alalla, ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Lisäpöytäkirja sopimukseen eräiden ammattiryhmien hyväksymisestä toimimaan terveydenhuollon, sairaanhoidon ja eläinlääkintähuollon alalla 25 päivänä elokuuta 1981 tehdyn sopimuksen muuttamisesta tulee kuulumaan seuraavasti:

"Sopimuksen mukainen sairaanhoitajan hyväksyminen koskee yleisen terveyden- ja sairaanhoidon suuntautumisalueen koulutuksen suorittamista.

Sairaanhoitajat, joilla on muu kuin yleisen terveyden- ja sairaanhoidon suuntautumisalueen koulutus, hyväksytään kussakin maassa tapauskohtaisen harkinnan perusteella.

Sopimuksen soveltamista seuraavan erityisen työryhmän tulee erityisen tarkoin seurata tapauskohtaisen harkinnan soveltamista."

2 artikla

Tämän lisäpöytäkirjan alkuperäiskappale talletetaan Ruotsin ulkoasiainministeriöön, joka toimittaa muille sopimusvaltioille oikeaksi todistetun jäljennöksen.

3 artikla

Tämä lisäpöytäkirja tulee voimaan 30 päivän kuluttua siitä, kun kaikki sopimusvaltiot ovat ilmoittaneet Ruotsin ulkoasiainministeriölle, että toimenpiteet lisäpöytäkirjan voimaansaattamiseksi on suoritettu.

Tallettaja ilmoittaa muille sopimusvaltioille näiden ilmoitusten vastaanottamisajankohdan.

Tämä lisäpöytäkirja on voimassa 25 päivään elokuuta 1989 saakka. Artiklan 1 määräysten soveltamista on jatkuvasti seurattava ja arvioitava ennen kuin lopullinen kanta otetaan sairaanhoitajien ryhmän jatkosäätelyyn 25 päivänä elokuuta 1981 tehdyssä sopimuksessa.

Tämän vakuudeksi ovat allekirjoittaneet asianmukaisesti valtuutettuina allekirjoittaneet tämän lisäpöytäkirjan.

Tehty Skagenissa 27 päivänä elokuuta 1987 yhtenä tanskan, suomen-, norjan- ja ruotsinkielisenä kappaleena, jonka kaikki tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.