50/1967

Asetus Asetus valtioiden välistä neuvoa-antavaa merenkulkujärjestöä koskevan yleissopimuksen eräiden muutosten voimaansaattamisesta.

Sitten kun valtioiden välisen neuvoa-antavan merenkulkujärjestön yleiskokous on 15 päivänä syyskuuta 1964 päättänyt muuttaa valtioiden välistä neuvoa-antavaa merenkulkujärjestöä koskevan yleissopimuksen 17 ja 18 artiklan, tasavallan presidentti 21 päivänä marraskuuta 1966 hyväksynyt nämä muutokset ja hyväksymiskirja talletettu 20 päivänä tammikuuta 1967 Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan, säädetään ulkoasiainministerin esittelystä, että sanotut muutokset tulevat voimaan 6 päivänä lokakuuta 1967 niin kuin siitä on sovittu.

Naantalissa 18 päivänä elokuuta 1967.

Alkuperäinen sopimus: 20/1959

Valtioiden välistä neuvoa-antavaa merenkulkujärjestöä koskeva YLEISSOPIMUS

VI Osa

Neuvosto

17 artikla

Neuvostoon tulee kuulua kahdeksantoista jäsentä, jotka yleiskokous valitsee.

18 artikla

Valitessaan neuvoston jäseniä yleiskokouksen tulee ottaa huomioon seuraavat periaatteet:

a) kuusi jäsenpaikkaa kuuluu valtioiden hallituksille, joilla on eniten etuja valvottavanaan kansainvälisen kauppamerenkulun palvelusten käytettäväksi asettamisessa;

b) kuusi jäsenpaikkaa kuuluu muiden valtioiden hallituksille, joilla on eniten etuja valvottavanaan meritse harjoitettavassa kaupankäynnissä;

c) kuusi jäsenpaikkaa kuuluu valtioiden hallituksille, joita ei ole valittu edellä olevan a) tai b) kohdan perusteella, ja joilla on erityisiä etuja valvottavanaan merikuljetuksissa tai merenkulussa ja joiden valitseminen neuvostoon on omiaan varmistamaan maailman kaikkien laajojen maantieteellisten alueitten edustusta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.