42/1955

Asetus Asetus Suomen ja Italian väliseen maksusopimukseen tehdyn lisäsopimuksen voimaansaattamisesta.

Hallituksen oikeuttamisesta antamaan tarpeen vaatimia säännöksiä Suomen vientikaupan turvaamiseksi 28 päivänä joulukuuta 1945 annetun lain (1289/45) nojalla, sellaisena kuin se on muutettuna 29 päivänä joulukuuta 1950 annetulla lailla (634/50), säädetään ulkoasiainministerin esittelystä, että Roomassa 10 päivänä lokakuuta 1955 tehty lisäsopimus Italian kanssa 5 päivänä toukokuuta 1951 allekirjoitettuun maksusopimukseen on voimassa niinkuin siitä on sovittu.

Helsingissä 18 päivänä marraskuuta 1955.

Alkuperäinen sopimus: 14/1951

LISÄSOPIMUS Suomen ja Italian väliseen, Roomassa 5 päivänä toukokuuta 1951 allekirjoitettuun maksusopimukseen.

Suomen hallitus ja Italian hallitus ovat sopineet suomalais-italialaisen maksusopimuksen 2 ja 10 artiklan korvaamisesta seuraavilla artikloilla:

Art. 2

1 artiklan edellyttämän tilin välityksellä suoritetaan seuraavat maksut:

a) maksut Suomen ja Italian välillä voimassaolevan kauppasopimuksen mukaan vaihdettavista tavaroista;

b) tästä tavarainvaihdosta johtuvat lisäkulut, kuten: merirahdit suomalaisten tai italialaisten alusten suorittamista kuljetuksista, rautatie-, ilma- tai maantiekuljetusten kustannukset, huolinta-, varastoimis- ja tullausmaksut, vakuutukset (maksut ja korvaukset), provisiot, meklarimaksut j.n.e.;

c) epäsuoraan liikenteeseen liittyvät merirahdit, ehdolla että kuljetus tapahtuu Suomen lipulla purjehtivilla, suomalaisten varustamojen hallinnassa olevilla laivoilla italialaisten toiminimien puolesta ja laskuun tai vastaavasti Italian lipulla purjehtivilla, italialaisten varustamojen hallinnassa olevilla laivoilla suomalaisten toiminimien puolesta ja laskuun;

d) epäsuoraan liikenteeseen liittyvät lentorahdit, ehdolla että kuljetus tapahtuu suomalaisilla tai italialaisilla lentokoneilla vastaavasti italialaisten tai suomalaisten toiminimien puolesta ja laskuun;

e) jalostus-, asennus- ja korjauskulut;

f) laivojen korjauskulut;

g) suomalaisten laivojen kulut Italian satamissa ja italialaisten laivojen kulut Suomen satamissa;

h) palkat, palkkiot, palkkasäästöt, eläkkeet;

i) elatus- ja avustusmaksut;

j) diplomaattisten ja konsuliedustustojen sekä virallisten valtuuskuntien ylläpitokustannukset;

k) matka- ja oleskelukustannukset, opintokustannukset, sairaalamaksut;

l) jommankumman maan laiva- tai lentoyhtiöille toisessa maassa asuvalta henkilöltä tulevat maksut laiva- ja lentolipuista;

m) taiteilijain ja urheilijain palkkiot;

n) kulut ja maksut patenttien voimassapitämisestä; saatavat patenttioikeuksista; lisenssi- ja tavaramerkkimaksut, tekijäpalkkiot, elokuvavuokrat;

o) vakuutussuoritukset (maksut, elinkorot, eläkkeet ja vahingonkorvaukset) sekä jälleenvakuutussaldot sikäli kuin ne on maksettava jommankumman valtion rahassa;

p) ilmoitus- ja tilausmaksut;

q) julkisoikeudelliset maksut ja tulot (verot, sakot j.n.e.);

r) molempien maiden posti-, lennätin- puhelin- ja rautatiehallinnon tilien määräaikaiset tasoittamiset;

s) kauttakulkukaupasta johtuvat kulut ja tulot;

t) jommassakummassa valtiossa olevien toisen valtion kulttuurilaitosten kulut;

u) muut Suomen Pankin ja Ufficio Italiano dei Cambi'n yhteisellä sopimuksella hyväksymät maksut.

Edellämainittuja maksuja voidaan suorittaa riippumatta siitä, milloin saatava, johon ne perustuvat, on syntynyt.

On sovittu, että kaikki suoritukset on periaatteessa laskettava USA:n dollareissa.

Art. 10

Tämän sopimuksen voimassaolon päättyessä 1 artiklassa tarkoitettu tili pysyy avoimena vielä toteutumatta olevien maksutoimien suorittamiseksi, minkä tulee tapahtua kuuden kuukauden kuluessa tämän sopimuksen voimassaolon päättymisestä.

Yllämainitun määräajan jälkeen mahdollisesti olemassa olevan saldon suorittaa velallispuoli molempien hallitusten kesken sovittavilla tavaratoimituksilla, elleivät sopimuspuolet sovi jostakin muusta tavasta sen tasoittamiseksi. Kaikki sanotuista tavaratoimituksista johtuvat maksut suoritetaan tämän sopimuksen 1 artiklan tarkoittaman tilin välityksellä.

Tehty Roomassa, kahtena kappaleen, 10 päivänä lokakuuta 1955.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.