20/1931

Loppupöytäkirja.

Allekirjoitettaessa tänään Suomen, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan välistä sopimusta, joka sisältää avioliittoa, lapseksiottamista ja holhousta koskevia kansainvälisyksityisoikeudellisia määräyksiä, ovat sopimusvaltioiden edustajat antaneet seuraavan selityksen:

Sopimusvaltiot ovat yksimielisiä siitä:

1) ettei sopimus velvoita sopimusvaltion viranomaista vihkimään henkilöitä, joiden avioliitolle siinä valtiossa voimassa olevan lain mukaan on sukulaisuuteen tai lankouteen perustuva este, josta ei vapautusta voida myöntää;

2) että henkilöä, joka ei ole täyttänyt 21 vuotta, mutta menemällä avioliittoon Suomen lain mukaan taikka asumus- tai avioeron nojalla Islannin lain mukaan on tullut täysi-ikäiseksi, ei ole katsottava vajavaltaiseksi iän perusteella, vaikka hän asettuukin asumaan muuhun sopimusvaltioon kuin Suomeen tai Islantiin.

Tukholmassa helmikuun 6 päivänä 1931.

Noottienvaihto. 1. Tanskan Helsingin-lähettiläs Suomen ulkoasiainministerille.

Helsingissä 9 päivänä kesäkuuta 1931.

Herra Ulkoasiainministeri,

Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välisen, avioliittoa, lapseksiottamista ja holhousta koskevia kansainvälisyksityisoikeudellisia määräyksiä sisältävään, Tukholmassa 6 päivänä helmikuuta 1931 tehtyyn sopimukseen liittyväksi saan Hallitukseni käskystä kunnioittaen antaa seuraavan lausuman:

Kunink. Tanskan Hallitus sitoutuu täten olemaan antamatta Suomen kansalaiselle erivapautta avioliiton solmimiseen sellaisen henkilön kanssa, joka on ollut naimisissa hänelle suoraan takenevassa tai etenevässä polvessa sukua olevan henkilön kanssa.

Vastaanottakaa, Herra Ulkoasiainministeri, j. n. e.

Noottienvaihto. 2. Suomen ulkoasiainministeri Tanskan Helsingin-lähettiläälle.

Helsingissä 9 päivänä kesäkuuta 1931.

Herra Ministeri,

Tänään päivätyssä nootissa olette, Herra Ministeri, Suomen, Tanskan, Islannin, Norjan ja Ruotsin välisen, avioliittoa, lapseksiottamista ja holhousta koskevia kansainvälisyksityisoikeudellisia määräyksiä sisältävään, Tukholmassa 6 päivänä helmikuuta 1931 allekirjoitettuun sopimukseen Hallituksenne puolesta liittänyt lausuman, että Tanskan Hallitus sitoutuu olemaan antamatta Suomen kansalaiselle erivapautta avioliiton solmimiseen sellaisen henkilön kanssa, joka on ollut naimisissa hänelle suoraan takenevassa tai etenevässä polvessa sukua olevan henkilön kanssa.

Tämän johdosta saan kunnioittaen Hallitukseni puolesta tunnustaa vastaanottaneeni edellä mainitun ilmoituksen, joka on sopusoinnussa sen kanssa, mitä asiassa on sovittu.

Vastaanottakaa, Herra Ministeri, j. n. e.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.