Sähköinen sopimussarja: 2020

18/2020 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus lentoliikenteestä Meksikon kanssa tehdystä sopimuksesta, 18.2.2020
17/2020 Suomeksi På svenska
Laki lentoliikenteestä Meksikon kanssa tehdystä sopimuksesta, 18.2.2020
16/2020 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön ilmoitus Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen (SopS 25–26/1997) ulottamisesta käsittämään Ahvenanmaan maakunnan osalta myös Suomen kunnallisvero, 12.2.2020
15/2020 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus suoraa kansainvälistä rautatieliikennettä koskevan Suomen liikenne- ja viestintäministeriön ja Venäjän liikenneministeriön välillä tehdyn sopimuksen liitteisiin tehtävistä muutoksista, 11.2.2020
14/2020 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Maltaan sovelletun Euroopan vakausmekanismin peruspääoman jakoperusteen väliaikaisen korjauksen voimassaolon päättymisen seurauksena Euroopan vakausmekanismin perustamisesta tehtyyn sopimukseen johtuvien mukautusten voimaansaattamisesta, 7.2.2020
13/2020 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus eräiden terveyden- ja sairaanhoidon henkilöstöryhmien sekä eläinlääkäreiden yhteisistä pohjoismaisista työmarkkinoista Pohjoismaiden välillä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdystä sopimuksesta sekä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 3 §:n ja eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosta, 30.1.2020
12/2020 Suomeksi På svenska
Laki eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta, 30.1.2020
11/2020 Suomeksi På svenska
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 3 §:n muuttamisesta, 30.1.2020
10/2020 Suomeksi På svenska
Laki eräiden terveyden- ja sairaanhoidon henkilöstöryhmien sekä eläinlääkäreiden yhteisistä pohjoismaisista työmarkkinoista Pohjoismaiden välillä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdystä sopimuksesta, 30.1.2020
9/2020 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus lentoliikenteestä Bahrainin kanssa tehdystä sopimuksesta, 28.1.2020
8/2020 Suomeksi På svenska
Laki lentoliikenteestä Bahrainin kanssa tehdystä sopimuksesta, 28.1.2020
7/2020 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus pohjoisen ulottuvuuden kulttuurikumppanuuden sihteeristön perustamisesta Suomen, Latvian, Norjan, Puolan, Ruotsin ja Venäjän välillä tehdystä sopimuksesta, 27.1.2020
6/2020 Suomeksi På svenska
Ympäristöministeriön ilmoitus vaarallisten jätteiden maan rajan ylittävien siirtojen ja käsittelyn valvontaa koskevan Baselin yleissopimuksen muutoksen voimaantulosta, 24.1.2020
5/2020 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta M313, 24.1.2020
4/2020 Suomeksi På svenska
Ulkoministeriön asetus Suomen tuesta Etiopian vesisektorin yhteisöpohjaisen ohjelman kolmatta vaihetta koskevan sopimuksen muuttamisesta, 23.1.2020
3/2020 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Suomen, Norjan ja Ruotsin välisestä Pohjoiskalotin koulutussäätiötä koskevasta sopimuksesta vuosille 2020–2023, 17.1.2020
2/2020 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Yhdistyneiden kansakuntien hankepalveluiden toimiston Suomen-toimistosta Yhdistyneiden kansakuntien kanssa tehdystä sopimuksesta, 17.1.2020
1/2020 Suomeksi På svenska
Laki Yhdistyneiden kansakuntien hankepalveluiden toimiston Suomen-toimistosta Yhdistyneiden kansakuntien kanssa tehdystä sopimuksesta, 17.1.2020

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.