Vaasan HO 09.03.1998 265

Hakemusasia - Oikeudenkäyntikulut - Lapsen huolto- ja tapaamisoikeus - Laventava laintulkinta

Kysymys siitä, onko lapsen tapaamisoikeutta koskeva hakemusasia oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 2 §:ssä tarkoitettu sellaista oikeussuhdetta koskeva asia, josta lain mukaan ei voida määrätä muutoin kuin tuomioistuimen ratkaisulla, jolloin pääsäännön mukaan asianosaiset saavat pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Hovioikeus oli aiemmassa lainkäytössään, kuten ratkaisuissa S 94/681 A:20.3.1995 ja S 94/739 A:12.5.1995 (Finlex-tapaus VAAHO:1995:7) katsonut, että lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskeviin asioihin sovelletaan edellä mainittua lainkohtaa.
Korkeimman oikeuden 15.5.1997 annetussa äänestysratkaisussa KKO:1997:64 oli todettu, ettei lainkohta sovellu lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskeviin asioihin.

Aiemman lainkäyttönsä ja korkeimman oikeuden vähemmistökannan sekä myös oikeuskirjallisuudessa esitetyn perusteella hovioikeus pysyi aikaisemmassa kannanotossaan ja katsoi, että oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 2 §:n oikeusohje kulujen pääsääntöisestä kuittaamisesta soveltui ratkaistavana olevaan lapsen tapaamisoikeutta koskevaan asiaan.

OK 21 luku 2 §

L hakemusasioiden käsittelystä yleisessä alioikeudessa 20 §

Ks. KKO:1997:64 erityisesti vähemmistökannan perustelut, VaaHO:1995:7 ja VaaHO D:S94/681, A:20.3.1995

Gottberg: Lapsen huolto, huoltoriidat ja pakkotäytäntöönpano, Turku, 1997, s. 143-148.

Jokela: Oikeudenkäyntikulut ja maksuton oikeudenkäynti, Helsinki, 1995 s. 140.

Jäsenet: Erkki Rintala, Tapani Koppinen, Jorma Rudanko

Esittelijä: Jyrki Määttä

Lainvoimainen (LVT:1)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.