Vaasan HAO 06.10.2010 10/0527/2

Kiinteistötoimitus - Toimituskustannukset - Toimitusmenot - Valituksen tutkiminen - Muutoksenhakutie - Hallinto-oikeuden toimivalta

Diaarinumero: 00401/09/8509
Taltionumero: 10/0527/2
Antopäivä: 6.10.2010

Maanmittauslaitoksen maanmittaustoimiston erillisessä maksupäätöksessä vahvistamaan kiinteistötoimituksen toimitusmenojen määrään sai hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen.

Asiassa oli muun muassa kysymys kiinteistötoimituksen toimitusmenojen jakamisesta samassa toimitusmenettelyssä suoritetun tietoimituksen ja siihen liittyvän rajankäynnin kesken. Toimituksilla oli osittain eri hakijat ja siten osittain eri maksuvelvolliset. Kiinteistötoimituksen loppukokouksessa oli päätetty muun muassa toimituskustannusten osittelusta hakijoiden kesken. Toimitusmenojen määrä ja niiden jako toimitusten kesken oli vahvistettu myöhemmin maanmittauslaitoksen maksupäätöksessä. Hallinto-oikeus katsoi, ottaen huomioon kiinteistönmuodostamislain 285 §:n viittaussäännöksen, että hallinto-oikeudella oli toimivalta tutkia toimitusmenojen määrän jakamista eri toimitusten kesken koskeva valitus.

Hallintolainkäyttölaki 7 § 2 mom
Kiinteistönmuodostamislaki 207 §, 208 § 1 mom, 231 § ja 285 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.