Vaasan HAO 02.09.2010 10/0455/3

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta - Lastensuojeluilmoituksen tekijän henkilöllisyys - Lapsen etu - Erittäin tärkeä yleinen etu

Diaarinumero: 01523/08/1203
Taltionumero: 10/0455/3
Antopäivä: 02.09.2010

Yksityinen henkilö oli tehnyt kunnan sosiaaliviranomaisille A:n lasta koskevan lastensuojeluilmoituksen. Ilmoituksen tekijän henkilöllisyyttä ei ollut kirjattu asiakirjoihin. Lastensuojeluilmoituksessa oli tuotu esiin yleistä huolta siitä, miten paljon lapsi on yksin kotona ja miten hänen perushuoltonsa tulee hoidettua. Sosiaaliviranomaisten ja A:n käymien keskustelujen jälkeen oli todettu, että lastensuojelutarpeen selvitystä ei ole tarpeen aloittaa. A oli vaatinut, että hänelle on ilmoitettava henkilön nimi, joka oli tehnyt lastensuojeluilmoituksen. Sosiaali- ja terveyslautakunta piti voimassa viranhaltijapäätöksen, jonka mukaan lastensuojeluilmoituksen tehneen yksityisen henkilön nimen sisältävää asiakirjaa ei luovuteta A:lle erittäin tärkeän yleisen edun vuoksi.

A valitti hallinto-oikeuteen ja vaati lastensuojeluilmoituksen tekijän nimen ilmoittamista. Hallinto-oikeus totesi, että lastensuojelussa on tärkeimpänä tavoitteena lapsen edun toteutuminen. Tämän tavoitteen saavuttamisessa auttaa se, että lastensuojelulain 25 §:n 2 momentin mukaan kuka tahansa voi tehdä lastensuojeluilmoituksen häntä mahdollisesti koskevien salassapitosäännösten estämättä. Lähtökohtaisesti asianosaisella on oikeus saada tieto ilmoituksen tekijästä. Tiedon saannin voi kuitenkin estää muun muassa erittäin tärkeä yleinen etu tai lapsen etu. Lapsen etu toteutuu siten, että lapsia suojellaan ja että myös yksityiset henkilöt tekevät tässä tarkoituksessa tarvittaessa lastensuojeluilmoituksia. Tiedon antaminen ilmoituksen tekijästä voi johtaa siihen, että tarpeellisia lastensuojeluilmoituksia jätetään tekemättä. Lastensuojeluilmoituksen tekijän henkilöllisyyttä ei kuitenkaan ole tarpeen suojata esimerkiksi silloin, kun ilmoitus annetaan vahingoittamistarkoituksessa.

Se seikka, että ilmoittajan henkilöllisyyttä ei ole kirjattu, ei estä ilmoituksen tekijän ilmaisemista, kun se on viranomaisen tiedossa. Asiaa on harkittava ottaen huomioon yhtäältä erittäin tärkeä yleinen etu ja toisaalta A:n yksityinen etu niiden seikkojen perusteella, jotka asiassa ovat ilmenneet. Lastensuojeluilmoitus on arvioitava tehdyn vilpittömässä mielessä lapsen hyvinvoinnin turvaamiseksi. Koska kysymyksessä on yksityisen henkilön tekemä lastensuojeluilmoitus, joka ei ole loukkaava tai sisällä tahallisesti annettuja vääriä tietoja, olisi tiedon antaminen ilmoituksen tekijästä vastoin erittäin tärkeää yleistä etua. A:n oikeusturva ei näissä olosuhteissa vaadi ilmoituksen tekijän henkilöllisyyden paljastamista. Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen.

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 11 § 1 mom sekä 2 mom 1 kohta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.