Turun HAO 31.08.2010 10/0568/3

Ennakkoperintä - päivärahat - erityisala

Diaarinumero: 00325/10/8110
Taltionumero: 10/0568/3
Antopäivä: 31.8.2010

Oikeuskysymyksenä oli, voidaanko ns. erityisalalla työskenteleville ulkomaalaisille työntekijöille maksaa verovapaita päivärahoja päivittäisistä työmatkoista.

Osakeyhtiöllä oli ollut palveluksessaan useista eri maista kotoisin olevia työntekijöitä. Useimmat työntekijöistä olivat työskennelleet Suomessa yli 6 kuukautta eli niin pitkään, että he olivat tulleet Suomessa yleisesti verovelvollisiksi. Työntekijöille ei ollut muodostunut varsinaista työpaikkaa. Yhtiö oli palkan lisäksi maksanut näille työntekijöille ennakonpidätystä toimittamatta jokaiselta työpäivältä päivärahan. Työntekijöillä oli vakituinen asunto kotimaassaan. Suomessa työntekijät olivat asuneet yhteismajoituksessa yhtiön vuokraamissa asunnoissa pääkaupunkiseudulla, missä olivat sijainneet myös ne työmaat, joilla he olivat työskennelleet. Yhtiön mukaan työntekijöiden majoituspaikat olivat heidän Suomessa oloaikanaan voineet myös muuttua.

Hallinto-oikeus totesi, että kyseessä olevilla työntekijöillä oli kotimaassaan vakituinen asunto ja useimmilla myös perhe. Työnantajan työskentelyseudulle järjestämät asunnot olivat luonteeltaan tilapäisiä ja niissä oli asuttu pääosin yhteismajoituksessa. Vaikka asuminen työskentelyseudulla oli joidenkin työntekijöiden osalta kestänyt useampia vuosia, työnantajan järjestämien asuntojen ei pelkästään asumisen keston vuoksi voitu katsoa muodostuneen pysyviksi asunnoiksi. Asiassa ei myöskään ollut merkitystä sillä, oliko työntekijän vakituinen asunto Suomessa. Myös erityisalalla työskentelevällä on oikeus saada verovapaata päivärahaa, jos hän työmatkansa vuoksi yöpyy muualla kuin vakituisessa asunnossaan. Hallinto-oikeus katsoi, että koska työntekijät olivat asuneet työnantajan järjestämässä tilapäisessä majoituksessa ja työskennelleet erityisillä työtekemispaikoilla, heille maksetut päivärahat olivat verosta vapaita.

Verovuosi 2004-2007

Tuloverolaki 71 § 1 ja 2 mom (1535/1992)
Tuloverolaki 72 § 1 mom

KHO:n päätös 1.10.2012 taltionumero 2580. KHO kumosi hallinto-oikeuden päätöksen, ks. KHO:n vuosikirjaratkaisu 2012:85.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.