Helsingin HAO 25.11.2010 10/1574/1

Hallintopäätös - Julkinen hallintotehtävä - Julkinen valta - Yhdistyksen valitusoikeus - Ylioppilaskunnan järjestörekisteriin kuuluminen - Ylioppilaskunnan tarkoitus ja toimiala - Ylioppilaskunta

Diaarinumero: 08387/09/1305
Taltionumero: 10/1574/1
Antopäivä: 25.11.2010

Ylioppilaskunnan hallitus oli hylännyt ylioppilaskunnan järjestörekisteriin kuuluneen yhdistyksen oikaisuvaatimuksen asiassa, joka koski ylioppilaskunnan taloustoimikunnan päätöstä poistaa yhdistys ylioppilaskunnan järjestörekisteristä. Järjestörekisteristä poistaminen tarkoitti muun muassa ylioppilaskunnan järjestörekisteriin kuuluville yhdistyksille jakamien toiminta-avustusten myöntämisen lakkaamista.

Hallinto-oikeus jätti yhdistyksen valituksen asiassa tutkimatta lausuen perusteinaan, että ylioppilaskunta on erillislainsäädäntöön perustuva julkisoikeudellinen yhteisö, johon hallintolakia voidaan soveltaa sen hoitaessa julkisia hallintotehtäviä. Kansalaisuusaktiivisuuteen kannustaminen ja sellaisen toiminnan tukeminen voidaan katsoa ylioppilaskunnan toimialaan kuuluvaksi ja sen tarkoitusta toteuttavaksi toiminnaksi. Tällaisena toimintana voidaan pitää muun muassa toiminta-avustusten ja toimitilojen jakamista opiskelijajärjestöille. Tuen jakaminen järjestöille ei perustu kuitenkaan suoraan lailla tai sen nojalla annettuun toimeksiantoon, joten kysymys ei ole julkisesta hallintotehtävästä. Siten järjestörekisteristä poistamista ja sen johdosta tuen jakamisen lopettamista koskeva päätös ei ole sellainen hallintopäätös, johon tuen saaja voisi hakea hallintolainkäyttölain mukaan muutosta.

Hallintolainkäyttölaki 1 § ja 6 §
Hallintolaki 2 § 3 mom
Yliopistolaki (645/1997) 40 §
Ylioppilaskunta-asetus (116/1998) 6 §

Ks. Helsingin HAO 25.11.2010 10/1576/1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.