Helsingin HAO 08.10.2010 10/1509/3

Elinkeinotulon verotus - Pääomasijoitustoimintaa harjoittava osakeyhtiö - Käyttöomaisuuteen kuuluvien osakkeiden luovutus

Diaarinumero: 00339/09/8103
Taltionumero: 10/1509/3
Antopäivä: 8.10.2010

C Oyj oli konsernin emoyhtiö, jonka pääliiketoimintana oli pääomarahastojen hallinnointi pääasiassa tytär- ja osakkuusyhtiöitä käyttäen. Konsernin tytäryhtiöt hallinnoivat henkilöyhtiömuotoisia pääoma- ja kiinteistösijoitusrahastoja muun ohella toimimalla niiden vastuunalaisina yhtiömiehinä. C Oyj:n tuotot koostuivat pääosin tytär- ja osakkuusyhtiöiden pääomasijoitustoiminnasta saamista tuloista, jotka oli konserniavustuksin, osingonjaoin ja korkotuotoin siirretty C Oyj:lle. C Oyj oli myös itse sijoittanut ja sitoutunut sijoittamaan varoja lähes kaikkiin tytäryhtiöidensä hallinnoimiin vuoden 2001 jälkeen perustettuihin pääomarahastoihin toimien näin rahastoyhtiöiden äänettömänä yhtiömiehenä. Yhtiötä oli pidettävä sellaisena elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuna pääomasijoitustoimintaa harjoittavana osakeyhtiönä, johon ei voitu soveltaa lain 6 b §:n poikkeussäännöksiä käyttöomaisuuteen kuuluvien osakkeiden myynnin verovapaudesta. Näin ollen yhtiön ulkomaisen kumppanuusyhtiönsä osakkeiden luovutuksesta saama luovutusvoitto ei ollut verovapaa, vaikka kysymys ei suoranaisesti ollutkaan pääomansijoitustarkoituksessa hankittujen osakkeiden myynnistä. Verovuosi 2006.

Laki elinkeinotulon verottamisesta 4 §, 5 § 1 mom 1 kohta (717/2004), 6 § 1 mom 1 kohta ja 6 b § 1 mom

KHO:n päätös 19.2.2013 taltionumero 588: Päätöksen lopputulosta ei muuteta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.