Hallinto-oikeuden päätöksiä: 2010

Tulossivut

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-101

Kouvolan HAO 09.07.2010 10/0433/2
Eliölajien suojelu - Poikkeukset rauhoitussäännöksistä - Lintudirektiivi - Suotuisa suojelutaso - Kansanterveys ja yleinen turvallisuus - Muu tyydyttävä ratkaisu
Helsingin HAO 02.07.2010 10/1058/3
Tulon veronalaisuus - Osinko - Osingon jakaminen - Osingonjakopäätöksen peruuttaminen - Konkurssi
Helsingin HAO 30.06.2010 10/0819/1
Euroopan ihmisoikeussopimus - Ne bis in idem -sääntö - Tullivero - Tulli - Tullinkorotus - Veronkorotus - Rikosoikeudellisessa menettelyssä määrätty rangaistus - Törkeä veropetos - Euroopan ihmisoikeussopimuksen 7 lisäpöytäkirjan 4 artikla
Turun HAO 29.06.2010 10/0320/1
Markanvändning och byggande - Kommunalt ärende - Byggnadsordning - Byggande på strand - Byggrätt - Tillräckliga utredningar
Helsingin HAO 29.06.2010 10/0573/4
Arvonlisävero - Verollinen myynti - Poikkeukset myynnin verollisuudesta - Vakuutuspalvelut - Liiketoiminnan siirto
Turun HAO 24.06.2010 10/0316/1
Kunnallinen viranhaltija - Virantoimituksesta pidättäminen - Asianosainen - Kuuleminen - Kohtuullinen aika
Kuopion HAO 16.06.2010 10/0358/7
Tahdosta riippumaton psykiatrinen hoito - Julkisen vallan käyttäminen - Keikkalääkäri - Tarkkailulähete - Virka-avun pyytäminen
Hämeenlinnan HAO 10.06.2010 10/0415/3
Kunnallisvalitus - Poistosuunnitelman muuttaminen - Hyvän kirjanpitotavan vastaisuus - Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeiden sitovuus
Kuopion HAO 09.06.2010 10/0329/1
Toimintamuutos - Vapaan oman pääoman rahasto - Osakeyhtiön varojen jakaminen - Pääomapalautus - Osingonjakosäännösten soveltamisala
Helsingin HAO 08.06.2010 10/0613/6
Liikennevakuutusmaksua vastaava hyvike - Hyvikkeen maksuunpano-oikeuden määräaika
Kouvolan HAO 08.06.2010 10/0281/1
Varainsiirtovero - Vastike
Turun HAO 04.06.2010 10/0401/3
Henkilökohtaisen tulon verotus, Tulonhankkimiskulut, Työhaastattelukulut, Työsopimuksen allekirjoituskulut
Kouvolan HAO 03.06.2010 10/0274/1
Perintöverotus - Tasinko
Turun HAO 25.05.2010 10/0442/2
Ulkomaalaisasia - valitusaika - tiedoksisaanti
Hämeenlinnan HAO 21.05.2010 10/0205/4
Ammattimainen moottoriajoneuvoliikenne - Liikenneluvan myöntämisedellytykset - Kiintiöpäätöksen sitovuus
Helsingin HAO 18.05.2010 10/0730/3
Oikeusapu - Oikeusavun myöntäminen - Oikeusapupäätöksen toimittaminen - Avustajan lasku - Laskun toimittaminen
Helsingin HAO 05.05.2010 10/0543/1
Euroopan ihmisoikeussopimus - Veronkorotus - Ne bis in idem -sääntö - Valmisteverotus - Veronkorotus - Rikosoikeudellisessa menettelyssä määrätty rangaistus - Törkeä veropetos - Euroopan ihmisoikeussopimuksen 7 lisäpöytäkirjan 4 artikla
Kouvolan HAO 29.04.2010 10/0294/2
Maankäyttö ja rakentaminen - Poikkeaminen - Lohkominen - Rakennuspaikka
Helsingin HAO 28.04.2010 10/0467/6
Tappion vähentaminen konserniavustusta vastaavalta osalta - Omistajanvaihdos - Poikkeuslupa - Osakepääoman korottaminen - Konsernisuhteen alkamishetki
Hämeenlinnan HAO 28.04.2010 10/0160/4
Kehitysvammaisten erityishuolto - Hallintoriita - Perusteeton etu - Järjestämisvelvollisuuden laiminlyönti - Pitämättä jääneiden vapaapäivien korvaaminen
Tulossivut

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-101

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.