Vesiylioikeus 16.12.1993 259/1993

Jäteveden johtamislupa - Turvetuotanto - Vesilain soveltamisala - Vesiasia - Korvausvelvollisuus - Korvattava vahinko - Pöly

Turvetuotantoalueen kuivatusvesien vesistöön johtamista koskevassa
hakemusasiassa VEO oli jättänyt tutkimatta vaatimukset
turpeennostomenetelmien rajoittamisesta pölyhaittojen vähentämiseksi
VEO:n toimivaltaan kuulumattomina.

VYO tutki valittajien pölyhaittoihin perustuvat vaatimukset
siltä osin kuin kysymys oli pölystä, joka vesistöön joutuessaan
tai muutoin voi aiheuttaa vesilain 1 luvun 19 §:ssä tarkoitetulla
tavalla vesistön pilaantumista. VYO katsoi, että
tästä aiheutuvien edunmenetysten tutkimiseen on sovellettava
VL:n säännöksiä. Valittajien korvausvaatimukset tutkittiin
välittömästi ja hylättiin.
VesiL 1 luku 19 §
VesiL 10 luku 1 §
VesiL 10 luku 24 § 3 mom

Lainvoimainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.