Vesiylioikeus 15.12.1993 256/1993

Jäteveden johtaminen maahan - Asumisjätevedet - Maahan imeytys - Maasuodatus - Tärkeä pohjavesialue - Pohjaveden pilaamiskielto

VYO hylkäsi tärkeällä eli I- luokkaan kuuluvalla pohjavesialueella
sijaitsevan kiinteistön omistajan hakemuksen saada johtaa
kiinteistölle rakennettavan asuinrakennuksen muut kuin WC-jätevedet
imeyttäen kiinteistön maaperään ja kumosi VEO:n päätöksen,
jolla ympäristönsuojelusihteerin lupapäätös oli pysytetty.

VYO katsoi, että koska kysymyksessä olevat jätevedet voivat
pohjaveteen päästessään olennaisesti huonontaa sen laatua,
niitä ei voida tärkeällä pohjavesialueella sallia johdettavaksi
maahan tai maan kautta siten, että niitä voi päästä pohjaveteen.
Koska maahan imeytyksestä jätevedet suotautuvat pohjaveteen,
näitä ratkaisuja ei voitu tärkeällä pohjavesialueella
sallia siitä huolimatta, että valittajan pohjavesikaivon veden
laatu ei pohjaveden virtaussuunnasta johtuen ollut hankkeen
johdosta erityisesti uhattuna.

Vesi- ja ympäristöpiiri oli VYO:n pyytämässä lausunnossa vastustanut
jätevesien maahan imeytystä ja esittänyt jätevesien
johdettavaksi suodatinkentän kautta läheiseen järveen. Lisäksi
piiri oli katsonut, ettei alueelle tulisi lisätä asutusta ennen
kuin kunta on tehnyt ratkaisun alueen viemäröinnistä.
VesiL 1 luku 22 §

Lainvoimainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.