Vesiylioikeus 24.11.1993 236/1993

Lupaa edeltävän vahingon tutkiminen luvan yhteydessä - Menettely - Asioiden yhdistäminen - Tutkimatta jättäminen

Yhtiö A oli harjoittanut tilaan kuuluvalla vesialueella kalankasvatustoimintaa
vuodesta 1986 alkaen. VEO oli antanut A:lle
täytäntöönpanokelpoisen kalankasvatusluvan 13.9.1990. Lupaan
liittyvän erityisen määräyksen mukaisesti VEO oli tutkinut A:n
luvan mukaisesta toiminnasta aineutuneet vahingot B:n vireillepanemassa,
C:n jatkamassa lupahakemusasiassa.

Koska B tai C eivät olleet 1986-1990 harjoittaneet alueella
kalankasvatustoimintaa eikä A ollut asiassa hakijana,
13.9.1990 voimaan tullutta lupaa edeltäviä vahinkoja koskevia
korvausvaatimuksia ei voitu vesilain 11 luvun 8 §:n 2 momentin
nojalla tutkia C:n lupahakemusasiassa. VYO pysytti VEO:n päätöksen
lopputuloksen, jolla VYO katsoi VEO:n jättäneen mainitut
vahingot tutkimatta.
VesiL 11 luku 8 § 2 mom

KHO:n päätös T:540, A:1.3.1995: Ei valituslupaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.