Vesiylioikeus 12.11.1993 225/1993

Jäteveden johtaminen - Turvetuotanto - Lupaedellytykset - Etuoikeusjärjestys - Tosiasiallinen kuormitus

A oli pyytänyt lupaa saada laskea turvetuotantoalueelta tulevat
kuivatusvedet Olhavanjoen vesistöalueeseen kuuluvaan Paskajokeen.
VEO oli hylännyt hakemuksen mm. katsoen, että luvan
myöntämisen edellytykset voidaan uusille tuotantoalueille ratkaista
vasta sen jälkeen, kun on ratkaistu, voidaanko lupa jo
tuotantokunnossa oleville soille ja missä laajuudessa ja millä
ehdoilla myöntää. A vaati VEO:n päätöksen kumoamista ja luvan
myöntämistä.

VYO hylkäsi valituksen eikä myöntänyt lupaa. Perusteluina lausuttiin
mm., että vesistöalueella sijaitsee kaksi jo tuotantoon
kunnostettua suota, joilla tuotanto on aloitettu vesi- ja
ympäristöpiirin antaman suostumuksen perusteella. Nämä suot
kattavat huomattavan osan Kaihuanjärven valuma-alueesta. Soilta
johdettavat kuivatusvedet ovat heikentäneet vesistön tilaa
Kaihuanjärveen saakka huolimatta siitä, että suot ovat olleet
tuotannossa vain osittain. Järvellä on merkitystä kalastuksen
ja virkistyskäytön kannalta. Jo tapahtuva kuormitus on heikentänyt
ja heikentää vesistön tilaa siinä määrin, että hakemuksen
kohteena oleva jätevesien johtaminen aiheuttaisi haittoja,
jotka olisivat saatavaan etuun verrattuna vähäistä suuremmat.
Näin luvan myöntämisen edellytyksiä ei ole. Samanlainen ratkaisu
D:1993/111.
VesiL 10 luku 1 §
VesiL 10 luku 24 § 1 mom

Lainvoimainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.