Vesiylioikeus 9.11.1993 221/1993

Rakentaminen vesistöön - Koskimelontarata - Lupaedellytykset - Yleinen tarve - Intressivertailu - Luonnonsuojeluarvo - Koskiensuojelulaki

VEO oli myöntänyt kunnalle luvan koskimelontaradan rakentamiseen
Kuusinkijoen Kiukaankorvankoskeen sekä käyttöoikeuden
tarvittaviin maa-alueisiin. VEO oli pitänyt hanketta yleisen
tarpeen vaatimana.

Kalastuskunta ja maanomistaja valittivat VYO:een vaatien lupahakemuksen
hylkäämistä.

VYO totesi, että koski on koskiensuojelulailla suojeltu, 800 m
pitkä ja luonnontilaisena säilynyt. Sitä on käytetty runsaasti
virkistystarkoituksiin, etenkin kalastukseen. Kosken muokkaaminen
noin 730 metrin matkalla melontaradaksi mm. kosken pohjaa
muotoilemalla ja kiviä siirtelemällä sekä rakennettavat
vaijerilinjat rannoilla kiinnityspylväineen ja uoman yli vedettävät
pujotteluporttien kannatinvaijerit olisivat muuttaneet
koskea ja koskimaisemaa huomattavasti. Virkistyskalastus
olisi radan käyttämisen vuoksi estynyt tai vaikeutunut.

VYO katsoi, että rakentamista suurempi yleinen tarve vaati
kosken säilyttämistä luonnontilaisena. Rakentamisesta saatava
hyöty ei ollut siitä johtuvaan vahinkoon, haittaan ja muuhun
edunmenetykseen verrattuna huomattava. VEO:n päätös kumottiin
ja hakemus hylättiin. Ään. 3-1. Vähemmistö olisi pysyttänyt
VEO:n päätöksen.
VesiL 2 luku 3 §
VesiL 2 luku 6 § 2 mom
VesiL 2 luku 8 §

KHO:1988-A-II-89
KHO:1981-A-II-90

Lainvoimainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.