Vesiylioikeus 14.1.1993 2/1993

Veden johtaminen nesteenä käytettäväksi - Jäteveden johtaminen mereen - Sorsien kasvattaminen

VEO:n myönnettyä luvan johtaa merestä vettä tarhausalueelle
sorsien kasvattamista varten kuivalla maalla ja vesijätöllä
sekä luvan yrityksestä syntyvien jätevesien johtamiseen takaisin
mereen, VYP ja eräät muut valittajat vaativat ensisijaisesti
hakemuksen hylkäämistä ja toissijaisesti ainakin sorsien
kasvattamisen kieltämistä vesijättöaluella sekä jätevesien
päästämistä tarkoittavan luvan epäämistä.

VYO muutti lupaehtoja mm. määräten vesijättöalueella kasvatettavien
sorsien enimmäismäärän, niille annettavan rehun määrän
sekä fosforipitoisuuden. Lisäksi kuivalla maalla tapahtuvan
kasvatuksen osalta annettiin määräykset siitä, miten pintavalunnat
on estettävä ja miten vesijättöalueen ojaston järjestelyn
tulee tapahtua siten, että ennen jäteveden pääsyä mereen
jätevesi johdetaan imeytyskentän läpi.
VesiL 2 luku 6 § 2 mom
VesiL 9 luku 2 §
Vesil 10 luku 24 §
VesiL 10 luku 24a §
VesiL 10 luku 24b §
VesiL 16 luku 21 §

Lainvoimainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.