Vaasan LO 21.1.1993 31/I

Elinkeinotulon verottaminen - Fuusio - Käyttöomaisuus - Käyttöomaisuuden arvonkorotus - Siirtyneiden hankintamenojen vähentäminen - Verotuksen kiertäminen

A oli 2.3.1987 päivätyllä kauppakirjalla ostanut perusteilla
olevan B Oy -nimisen osakeyhtiön lukuun C Oy:n koko osakekannan
9 miljoonan markan kauppahinnalla. Kauppa rahoitettiin
aluksi pääosin A:n 2.3.1987 puheena olevan perustettavan
yhtiön lukuun nostamalla 8.977.702 markan pankkilainalla.
Kyseinen pankkilaina oli maksettu takaisin 3.9.1987. Asiakirjojen
mukaan varat lainan takaisinmaksamiseksi oli lainattu
C Oy:ltä. B Oy, jonka osakepääoma oli 20.000 markkaa
ja jonka kaikki osakkeet merkitsi A, oli merkitty kaupparekisteriin
2.9.1987. C Oy oli sulautettu tytäryhtiöfuusiolla
B Oy:ön siten, että tuomioistuimen lupa sulautumissopimuksen
täytäntöönpanoon oli rekisteröity 25.5.1988 ja yhtiöiden
kirjanpidot oli yhdistetty 31.5.1988. Kirjanpitojen yhdistämishetkellä
B Oy:n velka C Oy:lle oli 9.338.789 markkaa.
Kaupparekisterimerkinnän mukaan fuusiossa vastaanottavan yhtiön
B Oy:n toiminimi oli muutettu C Oy:ksi.
Lääninverovirasto ja kunnanasiamies katsoivat valituksissaan,
että B Oy:n ja C Oy:n fuusioon oli ryhdytty pelkästään verotussyistä,
ja vaativat muun muassa, että C Oy:n tuloon verovuosilta
1988, 1989 ja 1990 oli lisättävä, kun otettiin huomioon
verotuslain 56 §:n säännökset, fuusion yhteydessä tehdyn
käyttöomaisuuden hankintamenon korotuksen osalta verotuksissa
vähennykseksi hyväksytyt poistot 2.032.148 markkaa
verovuodelta 1988, 450.000 markkaa verovuodelta 1989 ja
575.507 markkaa verovuodelta 1990.
Lääninoikeus katsoi jääneen selvittämättä, että edellä mainituilla
yritysjärjestelyillä olisi ollut liiketaloudellisia
perusteita. Puheena olevan yrityskaupan järjestäminen edellä
mainitulla tavalla apuyhtiötä ja fuusiota käyttämällä ei vastannut
asian varsinaista luonnetta tai tarkoitusta, vaan
edellä mainittuihin yrityskauppajärjestelyihin oli ryhdytty
ilmeisesti siinä tarkoituksessa, että suoritettavasta verosta
vapauduttaisiin. Lääninoikeus kumosi C Oy:n verotukset verovuosilta
1988 - 1990 ja palautti asian verolautakunnalle
uudelleen käsiteltäväksi. Verovuosi_1988. Verovuosi_1989.
Verovuosi_1990.
ElinkVL_52_§_3_mom (29.12.1976/1094)
VerotusL_56_§

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.