Uudenmaan LO 28.1.1993 86/2

Hallintoriita - Julkisoikeudellinen oikeussuhde - Tulkkauspalkkio - Korko

Lääninoikeus on käsitellyt hallintoriitana yhtiön vaatimuksen
lääninhallituksen velvoittamisesta suorittamaan
palkkio nimismiespiirissä esitutkinnassa suoritetusta
tulkkaustehtävästä yhtiön esittämän laskun mukaisesti.
Yhtiön ja nimismiespiirin kesken oli katsottava sovitun,
että tulkkauspalkkion määräämisessä noudatettiin valtiovarainministeriön
18.12.1990 antamaa ohjetta käännöstehtävien
ja tulkin tehtävien palkkioperusteista nro 10/91.
Tulkin aktiivinen tulkkausaika valmistautumispalkkioineen
oli ollut 1 h 55 min. Lääninhallitus oli maksanut yhtiölle
palkkion laskettuna 1 h 20 min pituisen varsinaisen
tulkkausajan mukaan. Lääninoikeus katsoi, että yhtiön vaatimus
palkkion maksamisesta kahden tunnin pituiselta tulkkausajalta
oli tehdyn sopimuksen mukainen ja velvoitti lääninhallituksen
suorittamaan yhtiölle kahden tunnin mukaan
lasketun määrän ja jo suoritetun määrän erotuksen 5 prosentin
korkoineen hakemuksen jättämispäivästä lukien. Yhtiön
vaatimus 16 prosentin koron maksamisesta erotukselle hylättiin
enemmälti, koska kyseessä oli julkisoikeudellisesta
perusteesta johtuva velkasuhde, johon korkolakia ei sovelleta.
Yhtön vaatimus palkkion lisäksi suoritettavasta sosiaaliturva-
ja TaEL-vakuutusmaksusta hylättiin yhtiön ja nimismiespiirin
kesken tehtyyn sopimukseen ja lakiin perustu-
mattomana.
KorkoL 1 § 2 mom 1 kohta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.