Turun ja Porin LO 2.11.1993 593/1

Ylimääräinen muutoksenhaku - Kantelu - Rakennusjärjestys - Ilmoitusmenettely - Talousrakennus

Kunnan rakennusjärjestyksen 2 §:n mukaan rakennuslupaa ei
tarvita rakennuskaava-alueen ulkopuolella sijaitsevan eristämättömän
ja tulisijattoman varastorakennuksen rakentamiseen
pykälässä tarkemmin mainittavissa tapauksissa. Sellaisen
varastorakennuksen rakentamisesta, joka ei tarvitse rakennuslupaa,
on ilmoitettava kirjallisesti rakennuslautakunnalle
tai johtosäännössä määrätylle viranhaltijalle vähintään
30 päivää ennen rakentamisen aloittamista. Rakennuslautakunta
tai johtosäännössä määrätty viranhaltija voi
mainitun ajan kuluessa ilmoituksen vastaanotettuaan vaatia
rakennusluvan hakemista, milloin se, ottaen huomioon rakentamisen
vaikutuksen ympäristöön tai naapurin tilan käyttämiseen
taikka muusta erityisestä syystä katsotaan tarpeelliseksi.
L oli tehnyt rakennustarkastajalle ilmoituksen kalustohallin
rakentamisesta omistamalleen tilalle. Rakennustarkastaja
oli 1.6.1993 todennut, että toimenpiteeseen voidaan ryhtyä.
Viereisen tilan omistaja V oli lääninoikeuteen 20.8.1993
saapuneessa ylimääräisestä muutoksenhausta hallintoasioissa
annetussa laissa tarkoitetussa kantelussa vaatinut rakennustarkastajan
myöntämän rakennusluvan poistamista, koska
kalustohalli rakennetaan rasitetien päälle ja koska V:n
omistamalla tilalla on tieoikeus kyseiseen tiehen.
Lääninoikeus katsoi, ettei rakennustarkastajan toteamus,
että L:n rakennustarkastajalle tekemässä ilmoituksessa tarkoitettuun
kalustohallin rakentamiseen voidaan ryhtyä, ole
sellainen lainvoiman saanut hallintopäätös, jonka poistamista
voidaan vaatia kantelulla. Lääninoikeus jätti kantelun
tutkimatta.
HPurkuL 1 §
HPurkuL 2 §
RakennusA 121 § 2 mom
Someron kunnan rakennusjärjestys 2 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.