Pohjois-Karjalan LO 17.12.1993 872

Perintö- ja lahjaverotus - Perintöverotuksen kohteena oleva omaisuus - Kuolemanvaraislahja - Lahjanluonteinen sopimus

Kysymys oli siitä, pitikö ja miten perintöverotuksessa ottaa
huomioon omaisuus, jonka perinnönjättäjä oli myynyt testamentinsaajalle
lahjanluontoisella kaupalla pidättäen itsellään
omistus- ja hallintaoikeuden kuolemaansa saakka.
Perinnönjättäjä oli vuonna 1970 testamentannut kaiken omaisuutensa
X:lle. Vuonna 1981 perinnönjättäjä oli myynyt X:lle
omistamansa asunto-osakeyhtiön osakkeet, jotka oikeuttivat
24 neliömetrin suuruisen huoneiston hallintaan, 15 000 markan
kauppahinnalla pidättäen kuitenkin itsellään omistus- ja hallintaoikeuden
osakkeisiin kuolemaansa saakka.
Perintöverolautakunta oli katsonut osakkeiden kuuluvan pesän
varoihin.
Lääninoikeus katsoi, että kauppa oli todellinen ja sitova.
Myyjän hallintaoikeuden huomioon ottaen lääninoikeus arvioi
luovutetun omaisuuden käyväksi hinnaksi kaupantekoaikana
40 000 markkaa. Kun vastike siten oli ollut vähemmän kuin
kolme neljännestä käyvästä hinnasta, lääninoikeus katsoi, että
osakkeiden arvon asemesta oli käyvän hinnan ja vastikkeen
välinen ero 25 000 markkaa otettava lukuun perintöveroa määrättäessä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.