Kuopion LO 30.11.1993 448/II

Maksuunpano - Korotus - Veronkanto - Palautus - Tutkijalautakunta - Ennakonpalautus

Onko verovelvolliselle palautettava kannossa maksettavaksi
tulleen veron ensimmäiselle maksuerälle määrätty korotus,
kun erä oli maksettu ja tutkijalautakunta sen jälkeen muutti
verotusta siten, että kannettavalle määrälle ei ollut
lainkaan määrättävä korotusta.
Verovelvolliselle oli säännönmukaisessa verotuksessa tullut
kannossa maksettavaksi veroa yhteensä 5.595,40 markkaa, mistä
korotuksen osuus oli 181,07 markkaa. Ensimmäinen kantoerä
oli 2.714,61 markkaa ja korotus 90,79 markkaa eli yhteensä
2.805,40 markkaa. Verovelvollinen teki verotuksestaan muistutuksen
tutkijalautakunnalle, joka alensi kannossa maksettavan
määrän 2.111,10 markkaan. Tuolle määrälle ei määrätty
korotusta. Verovelvollinen oli kuitenkin jo ehtinyt maksaa
ensimmäisen erän korotuksineen. Tutkijalautakunnan päätöksen
perusteella verovelvolliselle palautettiin hänen maksamansa
ensimmäisen erän ja tutkijalautakunnan päätöksen mukaisesti
kannettavan määrän erotus. Samalla verovelvolliselle maksettiin
palautettavalle määrälle laskettu 7,5 prosentin korotus.
Lisäksi palautettavalle määrälle maksettiin säädetty
palautuskorko. Verovelvollinen teki maksuunpanovalituksen
lääninoikeudelle ja vaati palauttamaan ensimmäiselle erälle
perityn korotuksen 90,79 markkaa kokonaisuudessaan.
Tutkijalautakunnan päätöksellä alennettu kannossa maksettavaksi
tullut määrä ei ylittänyt 3.000 markkaa eikä sille siten
ollut määrättävä korotusta. Lääninoikeus katsoi, että
valittajalla oli oikeus saada takaisin koko ensimmäiselle
erälle määrätty korotus.
Äänestys 2-1
Verovuosi 1990
VL 109 §
VL 113 §
VL 114 §
Laki vuodelta 1990 toimitettavan verotuksen perusteella maksettavien palautusten ja kannossa maksettavan lopullisen veron korottamisesta 2 § (1122/89)
Laki vuodelta 1990 toimitettavan verotuksen perusteella maksettavien palautusten ja kannossa maksettavan lopullisen veron korottamisesta 4 § (1122/89)
VvMp vuodelta 1990 maksuunpannun säännönmukaisen lopullisen veron kantoajoista ja kantoeristä
(1371/1991)

KHO:n päätös T:5695, A:18.11.1994. Korkein hallinto-oikeus
kumosi lääninoikeuden päätöksen ja saattoi maksuunpanon voimaan

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.