Hämeen LO 29.11.1993 1324/1

Lahjaverotus - Veronhuojennus - Ennakkotiedon sitovuus

Lahjaveroa koskevassa 27.5.1991 annetussa ennakkotiedossa oli lausuttu, että aiotusta luovutuksesta maksuunpantava veron määrä on 25 850 markkaa. Tällöin luovutettava omaisuus oli maksuunpanematta jätettävän veron osan laskemiseksi (PerVL 63 a §) arvostettu vuoden 1990 varallisuusverotusarvojen mukaan. Veron määrän osalta ennakkotiedon oli lausuttu olevan voimassa vain, jos luovutus tapahtuu vuoden 1991 aikana.

Koska luovutus oli tapahtunut vuoden 1992 aikana, luovutettu omaisuus oli toimitetussa lahjaverotuksessa edellä mainitun veron osan laskemiseksi arvostettu vuoden 1991 varallisuusverotusarvojen mukaan. Lahjaveroa maksuunpantiin tämän mukaisesti 26 430 markkaa.

Valituksessaan lääninoikeudelle verovelvollinen vaati muun ohella, että ennakkotietoa on sitovana noudatettava veron määrän osalta, koska perusteet ovat samat.

Lääninoikeus hyväksyi valituksen tältä osin. Lainvoiman saanutta ennakkotietoa on hakijan sitä vaatiessa sitovana noudatettava lahjaverotuksessa, jos luovutus tapahtuu vuoden kuluessa siitä, kun ennakkotieto tuli lainvoimaiseksi. Koska ennakkotiedon perusteena ollut luonnoskauppakirja ja lahjaverotuksen perusteena ollut lopullinen kauppakirja olivat saman sisältöiset ja koska ennakkotiedon sitovuuden edellytykset olivat asiassa muutoinkin täyttyneet, lääninoikeus katsoi, ettei perintöverolautakunnalla ollut PerVL:n 63 a §:n nojalla oikeutta korottaa ennakkotietopäätöksessä lausuttua maksuunpantavan lahjaveron määrää.

Äänestys 2-1.

Eri mieltä ollut jäsen ja esittelijä: Ennakkotietopäätöksessä oli lausuttu, että veron määrän osalta ennakkotieto on voimassa vain, jos luovutus tapahtuu vuoden 1991 aikana. Koska luovutus oli tapahtunut vuoden 1992 aikana, luovutettu omaisuus oli maksuunpanematta jätettävän veron osan laskemiseksi ollut PerVL:n 21 a §:n ennakkotiedon sitovuutta koskevan säännöksen estämättä lopullisessa lahjaverotuksessa arvostettava saman lain 63 a §:n nojalla vuoden 1991 varallisuusverotusarvojen mukaan eikä, kuten ennakkotiedossa oli tehty ja pitänytkin tehdä, vuoden 1990 verotusarvojen mukaan. Maksuunpannun veron määrää ei ollut osoitettu vahvistetun lainvastaisesti eikä virheellisesti.

PerVL 21 a §
PerVL 63 a §

Vrt. VeroH:n koulutusmuistio koskien perintö- ja lahjaverolain muutosta 16.3.1979 (318/79) s. 31

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.