Säädösmuutosten hakemisto: 2018

Säädösmuutokset numeroittain

538 - 499 498 - 455 447 - 386 383 - 270 266 - 212 201 - 168 162 - 93 92 - 65 63 - 2

538/2018
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista
537/2018
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta lannoitevalmisteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta
535/2018
Valtioneuvoston asetus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen kuudennestatoista pöytäkirjasta
534/2018
Valtioneuvoston asetus Suomen ja Venäjän välisen valtakunnanrajan kulun kuvauksesta Venäjän kanssa tehdystä pöytäkirjasta
532/2018
Valtioneuvoston asetus radiotaajuuksien huutokaupasta taajuusalueella 3410–3800 megahertsiä
529/2018
Valtioneuvoston asetus kulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta merkityksestä tehdystä Euroopan neuvoston puiteyleissopimuksesta
528/2018
Ympäristöministeriön ilmoitus asetuksista koskien rakennusten vesilaitteistoihin tarkoitettujen PEX-putkien ja joustavien kytkentäputkien tyyppihyväksyntää
527/2018
Valtioneuvoston asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan V liitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
526/2018
Vuoden 2018 lisätalousarvio
525/2018
Valtioneuvoston asetus tuottavuuslautakunnasta
520/2018
Laki Koulutusrahastosta annetun lain kumoamisesta
515/2018
Valtioneuvoston asetus työsopimuslaissa säädetyn seuraamusmaksun euromäärien tarkistamisesta
511/2018
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus taksiliikenteessä käytettävän esteettömän kaluston laatuvaatimuksista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen kumoamisesta
509/2018
Valtioneuvoston asetus liikenteen palvelujen valtionavustuksista
508/2018
Valtioneuvoston asetus aluksen miehityksestä ja laivaväen pätevyydestä
507/2018
Valtioneuvoston asetus ajopiirturikorttien myöntämisestä ja poikkeuksista ajopiirturin käytössä
502/2018
Kaasulaitelaki
501/2018
Tasavallan presidentin asetus Ahvenanmaalla annettavan merenkulkuopetuksen arvioinnista ja hyväksymisestä
500/2018
Tasavallan presidentin asetus eräiden rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain mukaisten tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaalla
499/2018
Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästyskoroista
Säädösmuutokset numeroittain

538 - 499 498 - 455 447 - 386 383 - 270 266 - 212 201 - 168 162 - 93 92 - 65 63 - 2

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.