Säädösmuutosten hakemisto: 2018

789/2018
Valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopiireistä summaarisissa riita-asioissa
783/2018
Verohallinnon päätös luonnollisen henkilön ja kuolinpesän ennakonkannon alarajasta ja kantoeristä
780/2018
Valtioneuvoston asetus hammashoidon amalgaamipitoisista jätevesistä ja jätteistä annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta
774/2018
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä vakavaraisuuspääomasta
772/2018
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus varhaiskasvatuksen yksityisen palveluntuottajan ilmoitusmenettelystä
771/2018
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta viljakasvien siemenkaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
769/2018
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metson, teeren, pyyn ja riekon metsästyksen kieltämisestä metsästysvuonna 2018–2019
761/2018
Laki rikoslain 48 luvun 1 §:n muuttamisesta
755/2018
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja terveysministeriön maksullisista suoritteista
753/2018
Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksesta
752/2018
Ulkoministeriön asetus Suomen tuesta Mosambikin opetussektorille Mosambikin kanssa tehdystä sopimuksesta
751/2018
Ulkoministeriön asetus Suomen tuesta Sambian mikro, pienten ja keskisuurten yritysten tukiohjelmalle Sambian kanssa tehdystä sopimuksesta
750/2018
Valtioneuvoston asetus Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen V alaisista toimenpiteistä
749/2018
Ulkoministeriön asetus Ukrainan kanssa Ukrainan opetussektorin kehittämisestä tehdystä sopimuksesta
748/2018
Verohallinnon päätös vuoden 2018 kiinteistöverotuksen päättymisestä
747/2018
Verohallinnon päätös myyntitarkoituksessa tapahtuvaan koeajoon tai esittelyyn tarkoitetun ajoneuvon väliaikaista verotonta käyttöä koskevan ilmoituksen antamisesta Verohallinnolle ja ajoneuvon käytöstä pidettävästä kirjanpidosta
746/2018
Ulkoasiainministeriön asetus Suomen tuesta Tansanian kestävän kehityksen johtajuusinstituutille Tansanian kanssa tehdyn sopimuksen muutoksesta
745/2018
Valtioneuvoston asetus tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetussa laissa säädettyjen laiminlyöntimaksujen enimmäis- ja vähimmäismäärien tarkistamisesta
743/2018
Laki Kanadan sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välillä tehdystä laaja-alaisesta talous- ja kauppasopimuksesta
737/2018
Laki tieliikenteen turvaamisesta liikennemerkein eräissä tapauksissa annetun lain kumoamisesta 

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.