Säädösmuutosten hakemisto: 2006

1030/2006
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta tietyistä Libanonia koskevista rajoittavista toimenpiteistä
1028/2006
Vuoden 2006 toinen lisätalousarvio
1027/2006
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus joukkoliikenteen tarkastusmaksun suuruudesta
1026/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2006 tilatuen maksatuksesta
1025/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2006 uuhipalkkion ja sen LFA-lisän maksatuksesta
1024/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2006 peltokasvien tuotantopalkkion maksatuksesta
1022/2006
Valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista
1021/2006
Valtioneuvoston asetus valtion perimiskuitista annetun asetuksen kumoamisesta
1019/2006
Valtioneuvoston asetus ulosottoasetuksen kumoamisesta
1018/2006
Valtioneuvoston asetus ulosottolain 5 luvun 18 §:n soveltamisesta annetun asetuksen kumoamisesta
1017/2006
Valtioneuvoston asetus suojaosuudesta palkan ulosmittauksessa annetun asetuksen kumoamisesta
1012/2006
Valtioneuvoston asetus Ahvenanmaan maakunnassa oleville kunnille maataloustuen jako- ja valvontatehtävien hoitamisesta vuodelta 2005 suoritettavista korvauksista
1011/2006
Valtioneuvoston asetus tilaneuvontajärjestelmän täytäntöönpanosta
1010/2006
Valtioneuvoston asetus Eläketurvakeskuksesta
1009/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2006 kansallisten kotieläintukien maksatuksesta
1008/2006
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmisteissa
1006/2006
Laki yksityisten arkistojen valtionavusta
1001/2006
Valtioneuvoston asetus porotaloudesta saatujen tulojen verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista (Saamenkielinen käännös)
1000/2006
Laki eläkkeensaajien asumistuessa hyväksyttävien asumiskustannusten enimmäismääristä vuonna 2007
995/2006
Laki sähköisten tienkäyttömaksujen keräämisjärjestelmistä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.