Säädösmuutosten hakemisto: 2002

735/2002
Valtioneuvoston asetus eräistä pysyvistä orgaanisista aineista
732/2002
Valtioneuvoston asetus valtion nuorisoneuvostosta annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta
729/2002
Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä
727/2002
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmisteissa
726/2002
Valtioneuvoston asetus tupakkatuotteen haitta-aineiden enimmäismääristä annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta
722/2002
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kalahygieniasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
719/2002
Valtioneuvoston asetus väylämaksusta
715/2002
Laki Uruguayn itäisen tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
714/2002
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvilajikkeiden lajikeluettelosta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 8 §:n muuttamisesta
712/2002
Sisäasiainministeriön asetus suojelupoliisin ennalta estävässä turvallisuustyössä noudatettavista yleisistä perusteista annetun sisäasiainministeriön päätöksen kumoamisesta
711/2002
Puolustusministeriön asetus turvallisuusselvitysten hakemisesta puolustusministeriön hallinnonalalla
710/2002
Sisäasiainministeriön asetus turvallisuusselvitysten hakemismenettelystä
708/2002
Väylämaksulaki
705/2002
Valtioneuvoston asetus rikoslain 44 luvun 16 §:n 1 momentissa tarkoitetuista dopingaineista
672/2002
Laki sakon täytäntöönpanosta
671/2002
Maa- ja metsätalousministeriön asetus satovahinkojen korvaamisessa käytettävistä yksikköhinnoista ja normisadoista vuonna 2002
660/2002
Tasavallan presidentin asetus Latvian kanssa viisumivapautta koskevan sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
645/2002
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta lihahygieniasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
644/2002
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta eräistä Liberiaan kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä
643/2002
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kanojen pidolle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.