Säädösmuutosten hakemisto: 2001

30/2001
Valtiovarainministeriön asetus Lahden MM-hiihtojen juhlarahasta
25/2001
Tasavallan presidentin asetus julkisesta velvoitteesta lentoliikenteelle Maarianhaminan ja Tukholman alueen välillä
24/2001
Laki tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien tutkinnasta
18/2001
Valtiovarainministeriön asetus verovuonna 2001 sovellettavista veronsaajaryhmien yhteisöveron jako-osuuksista
17/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kolmansista maista tuotavasta lihasta ja lihatuotteista
16/2001
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus kauppa- ja teollisuusministeriön sekä TE-keskusten maksullisten kehittämispalveluiden hinnoittelusta
14/2001
Tasavallan presidentin asetus Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä tehdyn puolustusmateriaalialan yhteistyötä koskevan puitesopimuksen voimaansaattamisesta
13/2001
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta hyväksytyistä kasvinsuojeluaineiden tehoaineista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen liitteen muuttamisesta
12/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kasvihuonetuotannon tuesta vuonna 2001
11/2001
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa- ja metsätalousministeriön asetuksista
10/2001
Ulkoasiainministeriön ilmoitus ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella maksettavista korvauksista annetun ulkoasiainministeriön päätöksen muuttamisesta
8/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maaseudun kehittämishankkeisiin myönnettävän tuen kohdentamisesta vuonna 2000 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen soveltamisajan jatkamisesta
5/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus nautojen ja sikojen maastaviennissä Suomesta Norjaan noudatettavista terveysvaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen kumoamisesta
3/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatilatalouden rakennetuen ja vastaavan yritystoimintaan myönnettävän tuen kohdentamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen soveltamisajan jatkamisesta
2/2001
Laki Länsi-Euroopan puolustusmateriaaliryhmän kanssa tehdyn eurooppalaista tutkimus- ja teknologiayhteistyöjärjestelmää koskevan puitesopimuksen sekä siihen liittyvän liitekirjeen nojalla sovellettavan Länsi-Euroopan unionin sekä sen kansallisten edustajien ja kansainvälisen henkilöstön asemasta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.