Säädösmuutosten hakemisto: 2001

1417/2001
Sisäasiainministeriön asetus ulkomaalaisviraston maksullisista suoritteista
1416/2001
Ympäristöministeriön asetus ympäristölupaviraston maksullisista suoritteista
1415/2001
Ympäristöministeriön asetus alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista
1411/2001
Valtioneuvoston asetus sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta
1406/2001
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus esiintyvien taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmien eläkekassan perusteista taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain 7 §:n 4 momentin mukaista eläkelaitosten keskinäistä kustannusten jakamista varten
1405/2001
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työeläkekassan perusteista lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 9 §:n mukaista eläkelaitosten keskinäistä kustannusten jakamista varten
1403/2001
Valtiovarainministeriön päätös verohallituksen määräämisestä toimivaltaisena viranomaisena ratkaisemaan eräitä verotusta koskevissa kansainvälisissä sopimuksissa tarkoitettuja asioita
1401/2001
Valtiovarainministeriön asetus valtiovarainministeriön maksullisista suoritteista
1400/2001
Valtioneuvoston asetus raaka-ainetakuutoiminnassa noudatettavista periaatteista
1388/2001
Laki arvonimistä suoritettavasta verosta
1383/2001
Työterveyshuoltolaki
1378/2001
Sisäasiainministeriön asetus rajavartiolaitoksen suoritteiden maksuista
1376/2001
Sisäasiainministeriön asetus poliisin suoritteiden maksullisuudesta
1374/2001
Tasavallan presidentin asetus luvan hankkimisesta eräiden huvitusten järjestämiseen ja peliautomaattien pitämiseen annetun asetuksen kumoamisesta
1370/2001
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston yleisistunnossa tehdyn puolustustarvikkeen maastavientilupaa koskevan päätöksen maksullisuudesta
1369/2001
Puolustusministeriön työjärjestys
1368/2001
Valtioneuvoston asetus puolustusministeriöstä
1364/2001
Sisäasiainministeriön asetus sisäasiainministeriön maksullisista suoritteista
1363/2001
Ympäristöministeriön asetus alueellisten ympäristökeskusten tehtävistä luonnonsuojelualueiden hankinnassa annetun ympäristöministeriön päätöksen kumoamisesta
1362/2001
Ympäristöministeriön asetus Euroopan yhteisön ympäristömerkkiä koskevista maksullisista suoritteista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.