Säädösmuutosten hakemisto: 2001

1361/2001
Valtioneuvoston asetus rahapeliluvan maksullisuudesta ja maksujen suuruudesta
1359/2001
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston työllisyysehtopäätöksen kumoamisesta
1358/2001
Valtioneuvoston asetus yritys- ja yhteisötunnusrekisterin maksullisista suoritteista
1348/2001
Sisäasiainministeriön asetus rahapelitoiminnan valvontakustannusten korvaamisesta
1347/2001
Sisäasiainministeriön asetus holhoustoimessa tarvittavan edunvalvontapalvelun tuottajalle maksettavasta korvauksesta
1345/2001
Valtioneuvoston asetus arpajaisista
1343/2001
Valtiovarainministeriön asetus vuoden 2002 taidekilpailupalkintojen verovapaudesta
1342/2001
Sisäasiainministeriön asetus lääninhallituksen suoritteiden maksuista
1340/2001
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2001 maksettavasta lihan kuljetusavustuksesta
1339/2001
Luettelo kuntien tuloveroprosenteista ja kirkollisveroäyrien hinnoista vuonna 2002
1338/2001
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sairaanhoitopiirin eettisen toimikunnan ja ETENE:n lääketieteellisen tutkimuseettisen jaoston lausunnoista perittävistä maksuista sekä tutkittavalle suoritettavista korvauksista
1336/2001
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Ratahallintokeskuksen maksuista
1333/2001
Ympäristöministeriön asetus Valtion asuntorahaston maksullisista suoritteista
1332/2001
Ympäristöministeriön asetus ympäristöministeriön maksullisista suoritteista
1330/2001
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenne- ja viestintäministeriön maksuista
1329/2001
Opetusministeriön asetus yleiseen kielitutkintoon osallistuvalta perittävän maksun enimmäismäärästä
1328/2001
Valtiovarainministeriön asetus yksittäisten kuntien ja evankelis-luterilaisten seurakuntien verovuoden 2000 lopullisten ja verovuoden 2001 yhteisöveron jako-osuuksien laskentaperusteista
1325/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuodelta 2001 maksettavasta perunantuotannon lisäkustannusten korvauksista Siemenperunakeskuksen tuotantoalueella
1324/2001
Opetusministeriön asetus opetushallituksen suoritteiden maksullisuudesta
1323/2001
Opetusministeriön asetus eräiden oppilailta ja opiskelijoilta perittävien maksujen perusteista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.