Säädösmuutosten hakemisto: 2001

1322/2001
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja terveysministeriön ja työsuojelun piirihallinnon maksullisista suoritteista
1321/2001
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vuoden 2002 liikenneturvallisuusmaksusta
1320/2001
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus ydinlaitosten ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn kuuluvista kauppa- ja teollisuusministeriön maksullisista suoritteista
1319/2001
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus ydinenergian käytön valvontaan kuuluvista kauppa- ja teollisuusministeriön maksullisista suoritteista
1318/2001
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain nojalla tehtävän suunnittelun ja puuntuotannon kestävyyden turvaamiseksi tehtävien töiden rahoituksesta
1317/2001
Opetusministeriön asetus yliopistojen eräistä suoritteista perittävistä maksuista
1316/2001
Työministeriön asetus työhallinnon maksullisista suoritteista
1315/2001
Valtiovarainministeriön asetus tullilaitoksen suoritteiden maksullisuudesta
1313/2001
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta rehualan toiminnanharjoittamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
1312/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus energiapuun haketukseen käytettävän tuen myöntämisestä ja tuen enimmäismäärästä
1311/2001
Oikeusministeriön asetus vastapuolen maksettavaksi tuomittavista oikeudenkäyntikuluista oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8 c §:ssä tarkoitetuissa asioissa
1310/2001
Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta
1308/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinvälittäjärekisteristä
1307/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonmukaisessa tuotannossa käytettävästä lisäysaineistosta
1304/2001
Opetusministeriön asetus tallentamattomien ääni- ja kuvanauhojen ja muiden tallennuslaitteiden maahantuonnista ja valmistuksesta suoritettavan tekijänoikeudellisen maksun suuruudesta
1303/2001
Opetusministeriön asetus valtionapuviranomaisesta myönnettäessä avustusta liikuntapaikkojen perustamishankkeisiin
1301/2001
Valtioneuvoston asetus suomen ja ruotsin kielen tutkinnoista suoritettavista korvauksista annetun asetuksen kumoamisesta
1298/2001
Valtioneuvoston asetus eräiden maaseutuelinkeinolainojen korosta
1297/2001
Verohallituksen päätös vuodelta 2002 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista
1296/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus sikojen merkitsemisestä ja rekisteröinnistä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.