Säädösmuutosten hakemisto: 2001

1295/2001
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeiden hintalautakunnan maksullisista suoritteista
1294/2001
Sisäasiainministeriön asetus Pelastusopiston suoritteiden maksullisuudesta ja maksuperusteista
1291/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen maksullisista suoritteista
1290/2001
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Vakuutusvalvontaviraston maksullisista suoritteista
1289/2001
Tasavallan presidentin asetus Maltan kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
1288/2001
Tasavallan presidentin asetus Suomen Tasavallan hallituksen ja Mosambikin hallituksen välillä kehitysyhteistyön yleisistä ehdoista ja menettelytavoista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
1286/2001
Laki työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa
1280/2001
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta erityistukisopimusten tekemisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 1 a ja 6 §:n muuttamisesta
1279/2001
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön asetuksista
1268/2001
Valtiovarainministeriön asetus rakennusten jälleenhankinta-arvon perusteista
1267/2001
Valtiovarainministeriön asetus vesivoimalaitoksen ja sen rakenteiden jälleenhankinta-arvon perusteista
1261/2001
Verohallituksen päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2002
1260/2001
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Ajoneuvohallintokeskuksen maksuista
1257/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan suoritteista perittävistä maksuista
1256/2001
Valtioneuvoston asetus korkeakouluopiskelijoiden ruokailun tukemisen perusteista
1246/2001
Verohallituksen päätös toimivaltaisesta verovirastosta ja verotuksen oikaisulautakunnasta kunnan siirtyessä toisen veroviraston virka-alueelle
1245/2001
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Viestintäviraston maksuista
1243/2001
Vuoden 2002 veroasteikkolaki
1238/2001
Valtioneuvoston asetus naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa säädettyjen hyvityksen rahamäärien tarkistamisesta
1237/2001
Valtioneuvoston asetus eläkkeensaajien asumistukilain mukaisista hoitomenoina hyväksyttävistä keskimääräisistä kustannuksista ja asumiskustannusten enimmäismääristä vuodelle 2002

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.