Säädösmuutosten hakemisto: 2001

1234/2001
Valtioneuvoston asetus eläinlääkäreiden toimituspalkkioista
1230/2001
Laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta
1225/2001
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuodelta 2001 maksettavan maidon tuotantotuen pyöristämisestä euromääräisissä suorituksissa
1224/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus broileri- ja kalkkunataloutta koskevien investointitukien hakuajan päättymisestä
1219/2001
Valtioneuvoston asetus Ahvenanmaan maakunnassa oleville kunnille maataloustuen jako- ja valvontatehtävien hoitamisesta vuodelta 2000 suoritettavista korvauksista
1218/2001
Valtioneuvoston asetus maidon kuljetusavustuksista vuonna 2001
1214/2001
Laki pelastustoimen alueiden muodostamisesta
1213/2001
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus Energiamarkkinaviraston maksullisista suoritteista
1212/2001
Oikeusministeriön asetus yksityishenkilön velkajärjestelyasiassa määrätyn selvittäjän palkkiosta ja kulukorvauksesta
1211/2001
Tasavallan presidentin asetus pyörillä varustettujen ajoneuvojen määräajoin toistettavien katsastusten yhdenmukaisten ehtojen hyväksymistä sekä näiden katsastusten vastavuoroista tunnustamista koskevaan sopimukseen liitetyn normin 1 voimaansaattamisesta
1206/2001
Laki vakuutetun sairausvakuutusmaksun, työnantajan sairausvakuutusmaksun ja työnantajan kansaneläkemaksun suuruudesta
1205/2001
Laki eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnasta
1204/2001
Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2001 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista
1203/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus naudanlihan merkitsemisestä
1202/2001
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus käyttöturvallisuustiedotteesta
1201/2001
Puolustusministeriön asetus puolustusministeriön hallinnonalan maksullisista suoritteista
1200/2001
Puolustusministeriön asetus asevelvollisen ja vapaaehtoista asepalvelusta suorittavan naisen päivärahasta
1199/2001
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Merenkulkulaitoksen maksullisista suoritteista
1198/2001
Opetusministeriön asetus Suomenlinnan hoitokunnan suoritteiden maksullisuudesta
1197/2001
Valtioneuvoston asetus ennen tammikuun 1 päivää 1996 myönnettyjen omistusaravalainojen vuosimaksun vuotuisesta tarkistuksesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.