Säädösmuutosten hakemisto: 2001

1196/2001
Valtioneuvoston asetus ennen 15 päivää kesäkuuta 1998 myönnettyjen pitkäaikaisten vuokra-asumisen perusparannuslainojen vuosimaksun vuotuisesta tarkistuksesta
1193/2001
Valtioneuvoston asetus eräistä aiemmin myönnettyjä omistusasuntolainoja koskevista sosiaalisen tarkoituksenmukaisuuden ja taloudellisen tarpeen arvioinnin perusteista
1192/2001
Valtioneuvoston asetus omistusasuntokorkotukilainaksi hyväksymisessä sovellettavista perusteista
1191/2001
Valtioneuvoston asetus valtion tukemien vuokra-asuntojen asukkaaksi valitsemisessa sovellettavista perusteista
1189/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus työvoima- ja elinkeinokeskusten maaseutuosastojen maksullisista suoritteista
1188/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja metsätalousministeriön maksullisista suoritteista
1187/2001
Valtioneuvoston asetus otsonikerrosta heikentäviä aineita ja eräitä fluorihiilivetyjä sisältävien laitteiden huollosta sekä huoltotoimintaa ja jätehuoltoa suorittavien pätevyysvaatimuksista
1186/2001
Valtiovarainministeriön ilmoitus vahvistetusta viitekorosta ja viivästyskorosta
1185/2001
Valtiovarainministeriön asetus peruskoron vahvistamisesta
1184/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vierasainevalvonnasta perittävistä maksuista
1183/2001
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmisteissa
1182/2001
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain 12 §:n 4 momentin mukaisen eläkelaitosten vastuun prosenttimäärästä vuodelle 2002
1180/2001
Valtioneuvoston asetus tapaturmavakuutusmaksun perusteena olevaan palkkasummaan luettavista työansioista
1178/2001
Valtioneuvoston asetus televisiomaksuista
1174/2001
Valtioneuvoston asetus rahaliikenteen valvontalaitteista
1171/2001
Valtioneuvoston päätös
1170/2001
Valtioneuvoston asetus eräistä raha-automaattiavustuksiin sovellettavista määräajoista
1169/2001
Valtioneuvoston asetus Raha-automaattiyhdistyksestä
1165/2001
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta BSE-taudin ja muiden TSE-tautien varalta tutkittavien nautojen, lampaiden ja vuohien lihantarkastuksesta sekä tähän liittyvästä naudan lihan ja lihatuotteiden merkinnästä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
1164/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen suoritteista perittävistä maksuista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.