Säädösmuutosten hakemisto: 2001

1160/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistörekisteriä ja kiinteistörekisterikarttaa koskevista suoritteista perittävistä maksuista
1159/2001
Oikeusministeriön asetus oikeusministeriön ja eräiden hallinnonalalla toimivien viranomaisten suoritteista perittävistä maksuista
1158/2001
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus geenitekniikkalain mukaisten suoritteiden maksullisuudesta
1157/2001
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Ilmailulaitoksen viranomaissuoritteiden maksullisuudesta
1155/2001
Valtioneuvoston asetus yritysten kansainvälistymisen edistämiseen myönnettävästä valtionavustuksesta sekä yleisavustuksesta ulkomaankauppaa ja yritysten kansainvälistymistä edistäville järjestöille ja yhteisöille
1154/2001
Valtioneuvoston asetus asumistuen määräytymisperusteista vuodelle 2002
1153/2001
Julistus neljästä kiitos-, katumus- ja rukouspäivästä, jotka on koko maassa juhlallisesti vietettävä vuonna 2002
1145/2001
Meripelastuslaki
1144/2001
Laki etsintä- ja pelastuspalvelua merellä koskevan vuoden 1979 kansainvälisen yleissopimuksen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1143/2001
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta toimenpiteistä kasvintuhoojien leviämisen estämiseksi ja hävittämiseksi annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen 21 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1142/2001
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta maatalouden ympäristötuen koulutusmäärärahojen jakamisen täydentämisestä vuonna 2001
1137/2001
Valtioneuvoston asetus Kansaneläkelaitoksesta
1136/2001
Tasavallan presidentin asetus Suomen Tasavallan hallituksen ja Etelä-Afrikan Tasavallan hallituksen välillä kehitysyhteistyön yleisistä ehdoista ja menettelytavoista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
1133/2001
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus valtion koulukotien maksullisista suoritteista
1132/2001
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus valtion mielisairaaloiden maksullisista suoritteista
1131/2001
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen maksullisista suoritteista
1130/2001
Opetusministeriön asetus oppisopimuskoulutukseen kuuluvista opintososiaalisista eduista tietopuoleisten opintojen aikana
1129/2001
Ympäristöministeriön asetus yleisimpien jätteiden sekä ongelmajätteiden luettelosta
1127/2001
Laki Pohjoismaiden välillä valtioiden eläkejärjestelmien mukaisen eläkeoikeuden sopeuttamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1122/2001
Laki tapaturma- ja liikennevakuutuslaitoksilta vuodelta 2002 perittävästä maksusta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.