Säädösmuutosten hakemisto: 1992

1450/1992
Työministeriön päätös merionnettomuudessa menetetystä henkilökohtaisesta omaisuudesta työntekijälle tulevan korvauksen perusteista annetun valtioneuvoston päätöksen 1 ja 2 §:ssä tarkoitetuista markkamääristä vuonna 1993
1449/1992
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös maatalousyrittäjän viikkovapaasta perittävistä maksuista
1445/1992
Asetus naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa säädettyjen hyvityksen markkamäärien tarkistamisesta
1436/1992
Laki kaupunginviskaalista ja nimismiehestä käräjäoikeuden syyttäjänä
1433/1992
Laki yleisistä talletusmakasiineista, joilla on oikeus antaa warrantteja, annetun asetuksen sekä siihen liittyvän julistuksen kumoamisesta
1419/1992
Laki maistraatista annetun lain kumoamisesta
1417/1992
Laki alioikeusuudistukseen liittyvien lakien voimaanpanosta
1416/1992
Opetusministeriön päätös arkistolaitoksen suoritteista perittävistä maksuista
1415/1992
Valtioneuvoston päätös kadmiumia ja sen yhdisteitä sisältäviä tuotteita ja tarvikkeita koskevista kielloista ja rajoituksista
1408/1992
Liikenneministeriön päätös vähäisestä kaapelilähetystoiminnasta
1407/1992
Liikenneministeriön päätös kaapelilähetystoiminnan seurannasta
1402/1992
Asetus virkalähetysoikeudesta postiliikenteessä annetun asetuksen kumoamisesta
1401/1992
Asetus valtionhallinnon tietohallinnosta annetun asetuksen 4 §:n kumoamisesta
1400/1992
Asetus tilastokeskuksesta annetun asetuksen 11 §:n kumoamisesta
1399/1992
Suomen Pankin ilmoitus voimassa olevasta Suomen Pankin peruskorkoa vastaavasta korkokannasta
1398/1992
Valtioneuvoston päätös maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä virkajärjestelyistä
1396/1992
Eduskunnan päätös talousarvioesityksen noudattamisesta väliaikaisesti talousarviona vuoden 1993 alusta
1395/1992
Asetus matkailun edistämiskeskuksesta annetun asetuksen 7 §:n 3 momentin kumoamisesta
1391/1992
Asetus Huoltovarmuuskeskuksesta
1390/1992
Laki huoltovarmuuden turvaamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.