Säädösmuutosten hakemisto: 1992

1389/1992
Valtiovarainministeriön päätös alkuperän osoittamisesta etuuskohtelun saamiseksi Liettuasta tuotavalle tavaralle
1388/1992
Valtiovarainministeriön päätös Suomen tasavallan ja Euroopan talousyhteisön välisessä kaupassa noudatettavien alkuperäsääntöjen eräiden muutosten soveltamisesta
1387/1992
Tulliveroasetus
1384/1992
Laki indeksiehdon käytön rajoittamisesta
1383/1992
Liikenneministeriön päätös ilmatieteen laitoksen maksullisista suoritteista
1382/1992
Asetus ilmatieteen laitoksen suoritteista perittävistä maksuista annetun asetuksen kumoamisesta
1381/1992
Asetus Romanian kanssa tehdyn sijoitusten vastavuoroista edistämistä ja suojelua koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
1380/1992
Laki Romanian kanssa tehdyn sijoitusten vastavuoroista edistämistä ja suojelua koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
1379/1992
Asetus Liettuan kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojelusta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
1378/1992
Laki Liettuan kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojelusta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
1377/1992
Asetus Liettuan kanssa kauppaa ja taloudellista yhteistyötä koskevista väliaikaisista järjestelyistä tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
1376/1992
Laki Liettuan kanssa kauppaa ja taloudellista yhteistyötä koskevista väliaikaisista järjestelyistä tehdyn pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä
1375/1992
Valtiovarainministeriön päätös eräiden arvopapereiden verotusarvon perusteista
1374/1992
Työministeriön päätös työhallinnon maksullisista suoritteista
1372/1992
Asetus työsuojeluhallituksen suoritteista perittävistä maksuista annetun asetuksen eräiden säännösten kumoamisesta
1371/1992
Asetus eräistä työhallinnon palvelumaksuista annetun asetuksen kumoamisesta
1370/1992
Asetus Kansainvälisen työjärjestön hyväksymän merenkulkijoiden viihtyvyyttä ja hyvinvointia merellä ja satamissa koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta
1369/1992
Asetus kansainvälisen työjärjestön hyväksymän, työnantajan toimesta tapahtuvaa palvelussuhteen päättämistä koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta
1367/1992
Laki kotiuttamisrahalain kumoamisesta
1364/1992
Valtioneuvoston päätös virka- ja itsehallintoalueiden kielellisestä jaotuksesta vuosina 1993-2002

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.