Säädösmuutosten hakemisto: 1992

1363/1992
Asetus eräiden maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain mukaisten tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaan maakunnassa
1362/1992
Asetus eräiden kansanedustajain vaaleista annetun lain ja kunnallisvaalilain mukaisten tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaan maakunnassa
1361/1992
Asetus yleisestä oikeusaputoiminnasta Ahvenanmaan maakunnassa
1360/1992
Asetus poliisitoimesta sekä nimismiehelle kuuluvien yleishallintotehtävien hoitamisesta Ahvenanmaan maakunnassa
1359/1992
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen maksullisista suoritteista
1358/1992
Opetusministeriön päätös tallentamattomien ääni- ja kuvanauhojen maahantuonnista ja valmistuksesta suoritettavan tekijänoikeudellisen maksun suuruudesta
1357/1992
Asetus Hamarijärven luonnonsuojelualueesta
1353/1992
Laki panttilainauslaitoksista
1350/1992
Valtioneuvoston päätös valtion liikelaitoksilta valtion alueellisten työterveysasemien tuottamista terveydenhuoltopalveluista perittävien korvausten yleisistä perusteista annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta
1344/1992
Laki työntekijäin työeläkemaksun huomioon ottamisesta päivärahoissa
1343/1992
Laki työntekijäin eläkelain 9 §:n poikkeuksellisesta soveltamisesta vuonna 1993
1341/1992
Laki siirtymämaksusta muutettaessa valtion virastoja, laitoksia tai liikelaitoksia osakeyhtiöiksi
1339/1992
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös valtion riskipääomatakuista perittävien maksujen perusteista
1336/1992
Laki maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä
1330/1992
Laki maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta
1328/1992
Valtiovarainministeriön päätös vesivoimalaitoksen ja sen rakenteiden jälleenhankinta-arvon perusteista
1327/1992
Valtiovarainministeriön päätös rakennusten jälleenhankinta-arvon perusteista
1321/1992
Laki eräiden väliaikaisesti maahan tuotujen ajoneuvojen tullittomuudesta
1320/1992
Sisäasiainministeriön päätös eräiden alueiden siirtämisestä Heinolan kaupungista Heinolan maalaiskuntaan
1319/1992
Sisäasiainministeriön päätös rajan määräämisestä eräiltä osin Karstulan ja Kyyjärven kuntien välillä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.