Säädösmuutosten hakemisto: 1992

1173/1992
Verohallituksen päätös tilauslentoverotusta koskevasta ilmoittamisvelvollisuudesta
1172/1992
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös vaarallisen kemikaalin päällyksen turvasulkimesta ja näkövammaisille tarkoitetusta vaaratunnuksesta
1170/1992
Valtioneuvoston päätös porotaloudesta saatujen tulojen verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista
1169/1992
Valtioneuvoston päätös metsätaloudesta saatujen tulojen verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista
1166/1992
Asetus lesken koulutustuesta annetun asetuksen kumoamisesta
1164/1992
Vakuutuskassalaki
1161/1992
Valtiovarainministeriön päätös alkuperän osoittamisesta etuuskohtelun saamiseksi Virosta tuotavalle tavaralle
1159/1992
Valtioneuvoston päätös eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla
1158/1992
Valtioneuvoston päätös sosiaali- ja terveysministeriön eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
1153/1992
Asetus neuvostoliiton kanssa tieteellis-teknillisestä yhteistoiminnasta tehdyn sopimuksen edellyttämän suomalais-neuvostoliittolaisen komitean suomalaisesta osapuolesta annetun asetuksen kumoamisesta
1152/1992
Asetus vuoden 1978 kansainvälisen merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevan yleissopimuksen liitteen muutosten voimaansaattamisesta
1121/1992
Asetus terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta
1120/1992
Asetus sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksesta
1074/1992
Laki terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta
1073/1992
Laki sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksesta
1072/1992
Oikeusministeriön päätös viittausmenettelystä Euroopan talousyhteisön säädösten täytäntöönpanoa koskevissa säädöksissä
1071/1992
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös eräiden elatusapujen ja elatustukien korottamisesta elinkustannusindeksin nousun johdosta
1070/1992
Sisäasiainministeriön päätös pysäköintivirhemaksun korottamisesta
1069/1992
Liikenneministeriön päätös sisäjohtoverkoista annetun liikenneministeriön päätöksen kumoamisesta
1068/1992
Liikenneministeriön päätös telepäätelaitteiden ja radiolaitteiden tyyppihyväksynnästä annetun liikenneministeriön päätöksen kumoamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.