Säädösmuutosten hakemisto: 1991

1683/1991
Asetus kansainvälisestä energiaohjelmasta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta
1682/1991
Laki kansainvälisestä energiaohjelmasta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sopimuksen soveltamisesta
1680/1991
Laki fosforilannoiteverosta annetun lain kumoamisesta
1678/1991
Laki indeksiehdon käytöstä vuosia 1992 ja 1993 koskevissa työ-, virka- ja toimiehtosopimuksissa
1671/1991
Laki vuodelta 1992 toimitettavassa valtionverotuksessa sovellettavista veroasteikoista ja veroprosenteista
1670/1991
Laki eräiden väliaikaisesti maahan tuotujen ajoneuvojen tullittomuudesta
1669/1991
Maatilahallituksen päätös pellonraivauksesta ja raivauslupa-asioissa noudatettavasta menettelystä
1667/1991
Laki maataloustulolain eräiden säännösten soveltamisesta vuonna 1992
1659/1991
Verohallituksen päätös vuonna 1992 verosta vapaaksi katsottavien matkakustannusten korvausten perusteista ja määristä
1658/1991
Valtiovarainministeriön päätös valtion työntekijöiden matkakustannusten korvaamisesta
1653/1991
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain 12 §:n 1 momentissa tarkoitetun laivakuljetuksissa maksettavan kuljetustuen määrästä
1652/1991
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös alueelliseen kuljetustukeen oikeuttavasta vähimmästä kuljetusmaksusta
1651/1991
Asetus Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssin kansainvälisen sihteeristön jäsenten palvelussuhteista
1647/1991
Asetus paluumuuton ja Pohjoismaista tapahtuvan työvoiman muuton tukemisesta
1646/1991
Asetus työvoiman kotimaisen liikkuvuuden tukemisesta
1641/1991
Asetus ulosottovirastojen eräiden virkojen nimien muuttamisesta
1632/1991
Luettelo veroäyrien hinnoista vuonna 1992
1631/1991
Verohallituksen päätös kotieläinten arvon määräämisessä noudatettavista perusteista
1630/1991
Valtiovarainministeriön päätös vuoden 1992 taidekilpailupalkintojen verovapaudesta
1629/1991
Verohallintoasetus

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.