Säädösmuutosten hakemisto: 1991

1628/1991
Laki aluevaihdosta valtion ja Helsingin kaupungin välillä
1626/1991
Ympäristöministeriön päätös rauhoitettujen harvinaisten eläinten tuottamien vahinkojen korvaamiseksi maksettavista avustuksista
1625/1991
Oikeusministeriön päätös lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin käyttöön ottamisesta eräissä tuomiokunnissa ja raastuvanoikeuksissa
1623/1991
Valtioneuvoston päätös käräjäoikeuksien tuomiopiireistä
1616/1991
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 10 §:n 1 momentissa tarkoitetun maksuprosentin vahvistamisesta
1615/1991
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös tapaturmavakuutuslain 58 §:ssä säädetyn maksun suuruudesta
1614/1991
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös paikkakuntien kalleusluokituksesta sotilasvammalain mukaisen huoltoeläkkeen ja täydennyskoron maksamista varten
1613/1991
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös sotilasvammalain 18 §:n 2 momentissa tarkoitetun tulorajan tarkistamisesta
1609/1991
Asetus tapaturmaviraston eräiden virkojen lakkauttamisesta ja perustamisesta sekä eräiden virkojen nimien muuttamisesta
1608/1991
Asetus turvapaikan hakijoiden vastaanottoasemista ja -keskuksista
1607/1991
Laki energia-avustuksista
1606/1991
Valtioneuvoston päätös lääkelain eräiden maksujen tarkistamisesta
1594/1991
Asetus museoviraston eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
1593/1991
Asetus arkistolaitoksen eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
1592/1991
Asetus eräiden korkeakoulujen professorin ja apulaisprofessorin virkojen opetusalojen muuttamisesta
1584/1991
Asetus Joensuun yliopistosta annetun asetuksen muuttamisesta
1581/1991
Asetus korkeakoulun professorin ja apulaisprofessorin viran täyttämisestä
1580/1991
Asetus kouluasiainneuvostosta annetun asetuksen kumoamisesta
1579/1991
Valtioneuvoston päätös valtion työntekijöiden matkakustannusten korvaamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta
1578/1991
Asetus kuluttajaviraston suoritteista perittävistä maksuista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.