Säädösmuutosten hakemisto: 1991

1577/1991
Asetus rakennushallinnon eräiden virkojen perustamisesta
1576/1991
Asetus valtiovarainministeriön hallinnonalan eräistä virkajärjestelyistä
1575/1991
Asetus eräiden virkojen lakkauttamisesta ja perustamisesta sekä eräiden virkojen nimien muuttamisesta sisäasiainministeriön hallinnonalalla
1574/1991
Asetus eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta sisäasiainministeriön hallinnonalalla
1573/1991
Asetus eräiden virkojen nimien muuttamisesta sisäasiainministeriön hallinnonalalla
1569/1991
Asetus mittatekniikan keskukselle suoritettavista maksuista
1568/1991
Asetus testaus-, tarkastus-, sertifiointi- ja kalibrointitoimintaa harjoittavien toimielinten pätevyyden toteamisesta
1567/1991
Asetus teknilliselle tarkastuskeskukselle suoritettavista maksuista
1566/1991
Valtioneuvoston päätös rehuksi käytettävien maitotaloustuotteiden hinnanalennuskorvauksista annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta
1563/1991
Laki metsänparannuslainojen takaisinperinnän nopeuttamisesta ja koron nostamisesta
1558/1991
Laki maaseutuelinkeinojen hallinnosta kunnissa
1557/1991
Valtiovarainministeriön päätös verovuoden 1992 ennakon alarajasta ja kantoeristä
1544/1991
Rahoitustoimintalaki
1542/1991
Valtioneuvoston päätös moottoriajoneuvojen joutokäynnin rajoittamisesta
1541/1991
Asetus asunto-olojen kehittämisrahaston lainanottovaltuuksista vuonna 1992
1540/1991
Asetus valtioneuvoston lainanottovaltuuksista vuonna 1992
1538/1991
Asetus oikeusministeriön tietojärjestelmien maksuista
1537/1991
Asetus Suomen, Norjan ja Ruotsin välisen Pohjoiskalotin koulutussäätiön perustamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
1535/1991
Laki Helsingissä pidettävien Euroopan turvallisuutta ja yhteistyötä koskevien kokousten yhteydessä toimivasta verottomien tavaroiden myymälästä
1532/1991
Valtioneuvoston päätös asumistuen määräytymisperusteista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.