Säädösmuutosten hakemisto: 1991

1527/1991
Laki opiskelijoiden asumistukien väliaikaisesta tarkistamisesta
1526/1991
Maa- ja metsätalousministeriön päätös Ruotsin kanssa vastavuoroisista kalastusoikeuksista Itämerellä tehtyjen sopimusten täytäntöönpanosta vuonna 1992
1525/1991
Valtioneuvoston päätös Kehitysaluerahasto Oy:n määräämisestä toimimaan Loviisassa ja Ruotsinpyhtäällä
1523/1991
Asetus kehitysmaista peräisin olevien tavaroiden tulli- ja tuontimaksuetuuksista
1522/1991
Asetus valtion tulo- ja menoarvion väliaikaisesta järjestämisestä
1521/1991
Valtiovarainministeriön päätös verovuoden 1990 verotuksen toimittamisesta
1520/1991
Valtioneuvoston päätös turvavarastointiohjelmasta vuonna 1992
1518/1991
Valtioneuvoston päätös kuntien ryhmityksestä rintamasotilaseläkkeen maksamista varten
1517/1991
Valtioneuvoston päätös kuntien ryhmityksestä kansaneläkelain mukaisen lisäosan maksamista varten
1516/1991
Valtioneuvoston päätös eläkkeensaajien asumistukilain mukaisista hoitomenoina hyväksyttävistä keskimääräisistä kustannuksista ja asumiskustannusten enimmäismääristä
1515/1991
Asetus säteilyturvakeskuksesta
1514/1991
Asetus sairaalassa tai terveyskeskuksessa säteilytyötä tekevien henkilöiden vuosilomasta
1513/1991
Asetus ionisoimattoman säteilyn valvonnasta
1512/1991
Säteilyasetus
1511/1991
Asetus Neuvostoliittoon, Viroon, Latviaan ja Liettuaan elintarvikkeita, rehuja, polttonesteitä, lääkkeitä ja muita humanitäärisiin tarkoituksiin käytettäviä tuotteita vievien laitosten ja yrityksien vientisaatavien valtion takauksista
1507/1991
Laki kaivoslain 58 §:n kumoamisesta
1505/1991
Laki metsä- ja uittotöissä suoritettavasta palkkauksesta annetun lain kumoamisesta
1504/1991
Laki lain, jolla kielletään pitämästä nuoria naisia eräissä lastaus- ja purkaustöissä, kumoamisesta
1503/1991
Laki teollisuusammateissa olevain työntekijäin suojelemisesta annetun asetuksen kumoamisesta
1502/1991
Asetus Japanin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.