Säädösmuutosten hakemisto: 1991

1471/1991
Valtioneuvoston päätös työttömyysvakuutusmaksusta vuonna 1992
1470/1991
Valtioneuvoston päätös ammatillisten erikoisoppilaitosten käyttökustannuksiin suoritettavasta valtionavustuksesta
1469/1991
Asetus eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla
1468/1991
Asetus eräiden virkojen siirtämisestä ja erään viran nimen muuttamisesta sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla
1465/1991
Laki turvapaikan hakijoiden vastaanottoasemista ja -keskuksista
1464/1991
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös lääkeluettelosta
1463/1991
Sisäasiainministeriön päätös pysäköintivirhemaksusta
1458/1991
Asetus säteilyturvakeskuksen suoritteista perittävistä maksuista
1455/1991
Verohallituksen päätös matkakuluvähennyksen määrästä vuodelta 1991 toimitettavassa verotuksessa
1454/1991
Valtiovarainministeriön päätös vesivoimalaitoksen ja sen rakenteiden jälleenhankinta-arvon perusteista
1453/1991
Valtiovarainministeriön päätös rakennusten jälleenhankinta-arvon perusteista
1447/1991
Asetus maa-ainesasetuksen 2 §:n 4 momentin kumoamisesta
1446/1991
Verohallituksen päätös niistä perusteista, joiden mukaan muun kiinteistön kuin maatilan maapohjan verotusarvo lasketaan vuodelta 1991 toimitettavassa verotuksessa
1445/1991
Verohallituksen päätös ennakonpidätyksessä vuonna 1992 noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista
1444/1991
Verohallituksen päätös vuodelta 1991 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista
1438/1991
Asetus Lammin biologisen aseman luonnonsuojelualueesta
1437/1991
Asetus Aulangon luonnonsuojelualueesta
1431/1991
Valtioneuvoston päätös tasoyleisohjeeksi asuinhuoneistojen kohtuullisista vuokrista eräillä paikkakunnilla
1430/1991
Valtioneuvoston päätös asuinhuoneistojen vuokrien korotusyleisohjeeksi
1429/1991
Valtioneuvoston päätös ratkaisuvallan siirtämisestä eräissä ylimääräistä eläkettä koskevissa asioissa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.